Der er hjælp at hente, hvis din bolig er ramt af fugt pga. MgO-plader

10. juli 2017
2 minutters læsetid
Har du oplevet byggesjusk?

Ifølge byggeskadefonden er der opsat ca. 275.000 m2 MgO-plader som vindspærrer i almene nybyggerier og renoveringer siden 2010. De skal udskiftes i de fleste tilfælde. Fugten kan give råd i træværk og nedbryde metal. I nogen tilfælde resulterer det i vækst af skimmelsvamp. Du skal derfor være særlig opmærksom, hvis du bor i en nyligt opført ejendom.

Første afgørelse er faldet omkring vindspærrepladerne MgO

Den første afgørelse af mange omkring de omtalte MgO-plader er nu faldet, og udfaldet blev, at totalrådgiveren var ansvarlig og skulle bære risikoen for anvendelsen af pladerne under byggeriet.

Afgørelsen kan både opfattes som principiel og konkret, da den indeholder en række konkrete om-stændigheder, herunder bl.a. hvilke aktører, der har været involveret i byggeprojektet, og hvordan aftalegrundlaget i byggeprojektet er skruet sammen.

Har du ødelæggende MgO-plader?

I første omgang anbefaler vi, at du får undersøgt, om der er anvendt MgO-plader i din ejendom, og om der allerede nu er sket følgeskader herved.

Hvis ikke du selv har været med til at opføre ejendommen, kan du starte med at gennemgå din tilstandsrapport. Danske Bygningskonsulenter foreskriver, at i relation til huseftersynsordningen, er MgO-plader at betragte som svigtende bygningsdel, som kan resultere i følgeskader. Der kan/bør derfor være bemærkninger herom i tilstandsrapporten, enten i materialeoversigten eller med karakteren UN.

Du bør også læse sælgeroplysningsskemaet, som er en del af tilstandsrapporten.

Få afdækket sagen grundigt, hvis du er i tvivl

Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til os, vi samarbejder med en byggesagkyndig, der kan hjælpe dig med at konstatere, om pladerne er anvendt, og om det allerede har resulteret i skader.

Vær opmærksom på, at du ikke selv må gå i gang med at fjerne pladerne eller udbedre eventuelle skader, da dette i så fald vil fjerne dit bevis. Vi hjælper dig med at anmelde skaden korrekt, og følger sagen helt til dørs.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag, herunder om der er grundlag for at gå videre med din sag og mod hvilken aktør.

Den telefoniske drøftelse er gratis, og du er ikke forpligtet til at gå videre med din sag hos os.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross