Renoveringsplaner: Få styr på proces og kontrakter

24. februar 2020
3 minutters læsetid
renovering tilbygning hus

Renovering eller tilbygning til huset? Få et overblik over de vigtigste ting, inden I går i gang.

Er I husejere og går med tanker om at renovere eller udbygge jeres hus, er der flere ting I bør overveje inden I går i gang.

Først og fremmest er der hele spørgsmålet om, hvorvidt I kan udføre arbejdet selv, eller om I skal have håndværkere til at foretage renoveringen eller udbygningen.

I begge tilfælde skal I være opmærksomme på, om der er nogle bestemte regler eller servitutter, som har indflydelse på de muligheder og ønsker I har. Det vil oftest være ved ydre renoveringer af huset, eller hvis I ønsker at få en tilbygning på huset, at I skal være opmærksomme på bestemmelser i f.eks. lokalplaner.

Vær opmærksom på lokalplaner og tingbog

Det kan være, at der i lokalplanen for netop det område I bor i, er angivet hvor højt der må bygges, eller hvilken hældning eller materiale taget på huset må udføres i.

Det er også en god idé, at orientere sig i tingbogsattesten for ejendommen, da der kan være tinglyste servitutter som indskrænker jeres muligheder. Det kan f.eks. være en servitut om, hvor stor en andel af grunden I må benytte til bebyggelse, om I må bygge ekstra bygninger eller om der er nedgravet forsyningsledninger, som I ikke må bygge oven på.

Overvejelser inden accept af håndværkertilbud

Hvis I ikke selv skal udføre det håndværksmæssige, men derimod have en eller flere håndværkere til at stå for arbejdet, kan I med fordel overveje følgende inden accepten af et tilbud fra håndværkeren:

 • Hvem styrer processen? I større projekter med flere håndværkere involveret, kan det være en fordel at indgå aftale med en byggerådgiver, arkitekt eller entreprenør til at styre forløbet.
 • Jeres forsikringsforhold skal måske gennemgås. Skal I igennem en større renovering, kan en entreprise- eller byggeforsikring være en god idé, til hvis uheldet skulle være ude under forløbet. Sørg for at aftale med de håndværkere eller entreprenører I laver aftale med, hvem der tegner forsikringer for byggeriet.
 • Hvem har ansvaret og skal sørge for udbedring i tilfælde af noget ikke bliver som planlagt, eller der opstår fejl efterfølgende?
 • Hvem styrer tiden i projektet? Hvad er der aftalt i de tilfælde hvor projektet bliver forsinket?
 • Hvilket regelsæt skal aftalen om byggeriet laves efter?
 • Hvad med betalingen? Skal betaling falde løbende i rater, eller skal hele entreprisesummen betales ved færdigmelding af byggeriet?

Brug entreprisekontrakt

Ovennævnte punkter er et udpluk af nogle af de vigtigste parametre I skal overveje i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakt med en eller flere håndværkere. Det er desuden altid vores anbefaling, at alle aftaler om byggeri indgås på skriftligt grundlag i form af en entreprisekontrakt, og ikke blot ved en ordrebekræftelse, der bekræfter et uspecificeret tilbud.

I tilfælde hvor aftalen om jeres byggeri ikke indgås på særlige vilkår og med specielle krav til jer som bygherre eller til entreprenøren, kan det stadig være fordelagtigt med en entreprisekontrakt, der som minimum fastsætter hvilket regelsæt eventuelle tvister skal afgøres efter. Det kan eksempelvis være AB18, AB Forbruger eller andre sædvanlige og normale regelsæt inden for dansk byggeri og håndværk.

Vi er specialiserede i at udarbejde og gennemgå entreprisekontrakter. Kontakt os på telefon 72 30 12 05 for en uforpligtende vurdering af jeres sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross