Tvister i entreprise

Har du i forbindelse med byggeri haft en tvist med en håndværker eller anden entreprenør? Eller er du håndværker og  er endt i en bygherretvist, og ønsker sparring med en advokat?

Hos STORM Advokatfirma har vi mange års erfaring med konfliktløsning, retssager og tvister indenfor byggeriet. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores advokater for en juridisk vurdering af din sag.

Vi fremfører din sag ved tvister ifm. boligkøb og byggesager

Hvis din konflikt med modparten ender i en retssag, sørger vi for at være ved din side hele vejen. Oftest ender en sag i retten som sidste mulighed for konfliktløsning, når det ikke har været muligt for dig og modparten at blive enige.

Vi giver dig en juridisk vurdering af sagen, så vi kan forberede dig på det mest sandsynlige udfald af sagen. Vi holder styr på alt fra juraen til sagens detaljer, og binder det sammen og fremfører din sag på bedste måde.

Advokat med speciale i byggesager

Har du behov for en advokat med speciale i byggesager? Ved tvister i forbindelse med byggeri, kan det i mange tilfælde være en god idé at få en advokat til at bistå med konfliktløsning, så sagens tvister håndteres effektivt, juridisk korrekt og med den rette løsning for øje. At få den samme advokat fra STORM Advokatfirma til at bistå ved en tvist i en byggesag gennem hele sagens forløb, vil ud over at give dig og din virksomhed en fast sparringspartner, ligeledes sikre jer et overblik og tryghed i behandlingen af sagen.

Uenighed om håndværkerregning

Ved en tvist med en håndværker, hvad end det er en juridisk tvist, omhandler uenighed om håndværkerregning eller noget tredje, kan bistand fra en advokat i nogle tilfælde være nødvendig – enten for at undgå eller behandle en retssag. Handler tvisten eksempelvis om boligkøb og byggesager – det kan være byggeri, køb af en ny ejendom eller renovering af et hus – kan en specialiseret advokat i byggesager fra STORM Advokatfirma hjælpe med en vurdering af sagens tvister.

STORM kan bistå dig som advokat i byggesager

Alle retssager starter som udgangspunkt i byretten. Når der er afsagt dom i byretten, kan du, modparten eller jer begge som udgangspunkt anke dommen til landsretten, såfremt man er utilfreds med byrettens dom. Vi kan føre sagen for dig både i byretten og landsretten.

Er du blevet involveret i en konflikt, som kan føre til en retssag enten som sagsøger eller sagsøgte, er du altid velkommen til at kontakte vores advokater med speciale i retssager og konfliktløsning, herunder ved bygherretvister og inkassotvister.

Dine specialister i tvister i entreprise

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Rune Hyllested
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross