Byggesjusk

23. marts 2017
2 minutters læsetid
Har du oplevet byggesjusk?

Drømmen om boligbyggeriet kan hurtigt blive et mareridt, når du som bygherre oplever byggefejl.

Fejl og mangler ved byggeri kan blive konstateret både under opførelsen og/eller efter at ejendommen er bygget færdigt. Selv ved en simpel renovering kan der konstateres problemer med udførelsen.

’Byggesjusk’ kategoriseres som en mangel eller skade på ejendommen, og det kan få store konsekvenser, hvis du ikke tager hånd om det, så snart byggefejlen konstateres.

Indkald til møde hurtigst muligt

Hvis manglerne konstateres under byggeriet, er det vigtigt, at indkalde entreprenøren til et byggemøde. Under byggemødet skal der laves et skriftligt referat, hvor det fremgår:

 • Om der er enighed om, hvilke mangler/skader, der er konstateret.
 • Er der eller kan der opstå følgeskader.
 • Hvornår entreprenøren skal være færdig med at udbedre.

Referatet bør underskrives af både dig som bygherre og entreprenøren, da det forpligter entreprenøren og i så fald har højere bevisværdi.

Efter ejendommen er opført

Har du fundet fejl og mangler efter, at ejendommen er opført skal du reklamere så hurtigt som muligt til entreprenøren – og gør det gerne skriftligt.

Det er vigtigt, at du ikke forholder dig passiv til det, da der både kan være risiko for, at krav mistes som følge af passivitet eller forældelse.

Det er også her en god idé at indgå en skriftlig aftale med entreprenøren om, hvilke mangler/skader, der er konstateret, om der er følgeskader, og hvornår entreprenøren skal være færdig med at udbedre.

Har der været tale om en egentlig ombygning af ejendommen, så er det også muligt at gå til Byggeriets Ankenævn.

Dokumentation af byggeprocessen

Det kan være fristende at optage sin egen dokumentation til senere brug i form af video og billeder. Vær dog opmærksom på at dokumentationen ikke kan stå alene, og den kan blive betragtet som ensidig indhentet og blive afvist af entreprenøren. Sørg derfor altid for at komme i dialog med entreprenøren, så der kan opnås enighed om manglen.

Du skal vente med at udbedre

Vær opmærksom på, at du ikke selv må gå i gang med at udbedre skaderne, hvis entreprenøren afviser. En udbedring vil fjerne beviset for, at der har været mangler, som entreprenøren var ansvarlig for.

Er du i tvivl om, hvordan du håndterer de mangler og skader, du oplever på din ejendom, så er du velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af din sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross