Ophævelse af lejemål og inddrivelse af lejen via inkasso

6. juli 2018
2 minutters læsetid
Emner

Til tider oplever udlejere problemer med, at en lejer ikke får betalt sin husleje. I den forbindelse har udlejer mulighed for at ophæve lejemålet og efterfølgende forsøge at inddrive kravet via inkasso, såfremt de regler, som fremgår af lejeloven, overholdes.

Her kan du læse nærmere om reglerne samt mulighederne for inddrivelse via STORM Inkasso.

Påkravsskrivelse

Det følger af lejelovens § 93, stk. 1, litra a, at en udlejer kan hæve lejeaftalen, når leje eller anden pligtige pengeydelse ikke er betalt rettidigt. Det vil sige, når lejer ikke rettidigt har betalt sin husleje til udlejer.

For at hæve lejeaftalen skal udlejer sende et såkaldt påkrav til lejer, hvoraf det fremgår, at lejemålet hæves, såfremt lejer ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at påkravet er kommet frem til lejer. Udlejer må tidligst sende dette påkrav 3. hverdag efter sidste rettidig betalingsdag.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at såfremt betalingsfristen udløber på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes betalingsfristen til den følgende hverdag.

Ophævelsesskrivelse

Såfremt lejer fortsat ikke har berigtiget restancen 14 dage efter, at påkravet er kommet frem til lejer, kan udlejer ophæve lejemålet.

Udlejer skal i den forbindelse sende en ophævelsesskrivelse til lejer, hvoraf det fremgår, at lejemålet er ophævet grundet den manglende betaling af husleje.

Ophævelsesskrivelsen har virkning, som et påbud, hvilket betyder, at ophævelsen af lejemålet først er sket, når ophævelsesskrivelsen er kommet frem til lejer.

Såfremt lejer betaler den skyldige restance, og dette sker inden udlejer ophæver lejeaftalen, kan udlejer ikke hæve lejeaftalen og lejer vil derfor have ret til at blive boende i lejemålet. Betaler lejer derimod først efter, at ophævelsesskrivelsen er kommet frem til lejer, er lejemålet ophævet rettidigt og lejer skal derfor fraflytte lejemålet.

Såfremt lejer påstår, at lejen er blevet betalt før udlejers ophævelsesskrivelse kom frem til lejer, bliver det af afgørende betydning, at udlejer kan bevise, hvornår ophævelsesskrivelsen er kommet frem. Det er udlejer, der har bevisbyrden for, at såvel påkravs- som ophævelsesskrivelsen er kommet behørigt frem til lejer. STORM Advokatfirma anbefaler derfor altid, at begge skrivelser fremsendes som anbefalet breve, således at udlejer altid kan dokumentere fremkomsttidspunktet for begge skrivelser.

Fraflytning

Efter ophævelsen af lejemålet er lejer forpligtet til at fraflytte lejemålet straks, jf. lejelovens § 95, stk. 1. Såfremt lejer ikke fraflytter, kan udlejer bede fogedretten om at udsætte lejer af lejemålet.

Hvis lejer er fraflyttet lejemålet, men fortsat ikke har betalt den skyldige leje, kan lejebetalingen forsøges inddrevet via inkasso.

STORM Inkasso

Hvis du ønsker hjælp til at få inddrevet dit udestående, tilbyder STORM Advokatfirma basisinkasso til kr. 249,00. Du kan læse mere om vores koncept og nemt starte din sag her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05 for råd og vejledning i din sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Mikkel Anker Pedersen
  Mikkel Anker Pedersen
  Advokat, Partner
  cross