mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|
Kategorier: Inkasso, Nyheder

Ophævelse af lejemål og inddrivelse af lejen via inkasso

Til tider oplever udlejere problemer med, at en lejer ikke får betalt sin husleje. I den forbindelse har udlejer mulighed for at ophæve lejemålet og efterfølgende forsøge at inddrive kravet via inkasso, såfremt de regler, som fremgår af lejeloven, overholdes.

Her kan du læse nærmere om reglerne samt mulighederne for inddrivelse via STORM Inkasso.

Påkravsskrivelse
Det følger af lejelovens § 93, stk. 1, litra a, at en udlejer kan hæve lejeaftalen, når leje eller anden pligtige pengeydelse ikke er betalt rettidigt. Det vil sige, når lejer ikke rettidigt har betalt sin husleje til udlejer.

For at hæve lejeaftalen skal udlejer sende et såkaldt påkrav til lejer, hvoraf det fremgår, at lejemålet hæves, såfremt lejer ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at påkravet er kommet frem til lejer. Udlejer må tidligst sende dette påkrav 3. hverdag efter sidste rettidig betalingsdag.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at såfremt betalingsfristen udløber på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes betalingsfristen til den følgende hverdag.

Ophævelsesskrivelse
Såfremt lejer fortsat ikke har berigtiget restancen 14 dage efter, at påkravet er kommet frem til lejer, kan udlejer ophæve lejemålet.

Udlejer skal i den forbindelse sende en ophævelsesskrivelse til lejer, hvoraf det fremgår, at lejemålet er ophævet grundet den manglende betaling af husleje.

Ophævelsesskrivelsen har virkning, som et påbud, hvilket betyder, at ophævelsen af lejemålet først er sket, når ophævelsesskrivelsen er kommet frem til lejer.

Såfremt lejer betaler den skyldige restance, og dette sker inden udlejer ophæver lejeaftalen, kan udlejer ikke hæve lejeaftalen og lejer vil derfor have ret til at blive boende i lejemålet. Betaler lejer derimod først efter, at ophævelsesskrivelsen er kommet frem til lejer, er lejemålet ophævet rettidigt og lejer skal derfor fraflytte lejemålet.

Såfremt lejer påstår, at lejen er blevet betalt før udlejers ophævelsesskrivelse kom frem til lejer, bliver det af afgørende betydning, at udlejer kan bevise, hvornår ophævelsesskrivelsen er kommet frem. Det er udlejer, der har bevisbyrden for, at såvel påkravs- som ophævelsesskrivelsen er kommet behørigt frem til lejer. STORM Advokatfirma anbefaler derfor altid, at begge skrivelser fremsendes som anbefalet breve, således at udlejer altid kan dokumentere fremkomsttidspunktet for begge skrivelser.

Fraflytning
Efter ophævelsen af lejemålet er lejer forpligtet til at fraflytte lejemålet straks, jf. lejelovens § 95, stk. 1. Såfremt lejer ikke fraflytter, kan udlejer bede fogedretten om at udsætte lejer af lejemålet.

Hvis lejer er fraflyttet lejemålet, men fortsat ikke har betalt den skyldige leje, kan lejebetalingen forsøges inddrevet via inkasso.

STORM Inkasso
Hvis du ønsker hjælp til at få inddrevet dit udestående, tilbyder STORM Advokatfirma basisinkasso til kr. 249,00. Du kan læse mere om vores koncept og nemt starte din sag her: www.storminkasso.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05 for råd og vejledning i din sag.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.