Lån til firma fra venner og familie – Det skal du huske

10. februar 2021
3 minutters læsetid
virksomhed låne familie venner

Hvis din virksomhed overvejer at låne hos venner eller familie, er der nogle væsentlige forhold, du skal overveje, inden I bliver enige om lånet.

Siden marts 2020 har der været et stadigt stigende pres på mange virksomheder grundet Covid-19 og nedlukningen af samfundet. Trods muligheden for under visse forudsætning at få hjælpepakker, kan mange virksomhedsejere genkende et væsentligt likvidationspres.

Særligt for SMV-virksomheder kan lån fra venner eller familie være et fristende supplement til en udvidelse af kassekreditten, udskydelse af betalingsfrister fra kreditorerne, eller andet. I andre tilfælde er alle andre finansieringsformer forsøgt og maksimeret, og sidste mulighed er så venne- eller familielån.

Hvis du som ejer af en SMV-virksomhed overvejer at lån hos venner eller familie, så bør du som minimum overveje følgende punkter, før du træffer en beslutning.

Brug et gældsbrev

Uanset hvem du låner af, så er det vigtigt at lånet og vilkårene herfor bliver nedfældet på skrift. Det relevante dokument er oftest et gældsbrev. Sørg for klare retningslinjer, og kontakt eventuelt en professionel rådgiver, hvis du er i tvivl omkring udformningen af gældsbrevet.

Husk at overveje både hvilken type gældsbrev der anvendes, og hvad de mulige skattemæssige konsekvenser kan være. Der er således forskel på at etablere rente- og afdragsfri gældsbreve på anfordringsvilkår modsat eksempelvis rentebærende gældsbreve med faste afdrag til markedsvilkår, hvor långiver kun kan opsige ved misligholdelse.

Vælg den rigtige sikkerhed

Det kan ødelægge ethvert venskab eller enhver familie relation, hvis den værste situation indtræffer, og du ikke kan tilbagebetale lånet. Derfor er det en naturlig overvejelse, om der skal gives sikkerhed for lånet i værdifulde aktiver. Her skal man være påpasselig.

For det første skal du have styr på, om der allerede er en anden rettighed i den eller de aktiver, som du giver sikkerhed i. Har panthaver allerede pant i traktoren? Omfatter bankens virksomhedspant allerede varelageret? Er firmabilen i virkeligheden leaset eller solgt med gyldigt ejendomsforbehold? Hvis tredjemand har en bedre ret til selve aktivet, er sikkerheden værdiløs, og det kan skuffe både dig og långiver.

For det andet gælder der formkrav for at visse typer af sikkerhed er beskyttede over for andre end dig og långiver. Eksempelvis skal pant i motorkøretøjer registreres i Bilbogen, og pant i fast ejendom registreres på ejendommens blad i Tingbogen, etc.

Det er vigtigt at have legale og gyldige sikkerheder, for hvis virksomheden i værste tilfælde går konkurs, vil reglerne i konkursloven forhindre at virksomheden uden juridisk berettigelse indbetaler lån fra venner og familie til skade for de øvrige kreditorer. Sådanne betalinger kan i udgangspunktet omstødes og pengene kræves tilbageført til konkursboet. Så er udsigten til at få pengene tilbage meget dårlige for venner og familie.

Åben kommunikation med långiver

Kommuniker klart og tydeligt med långiver omkring situationen i din virksomhed. Beskriv ærligt tilstanden i din virksomhed, også selvom långiver ikke selv spørger ind til det. Hvis du i værste fald ender med ikke at kunne tilbagebetale lånet, eller på andre måder ikke kan overholde aftalen, vil konflikten kun eskalere hvis långiver føler, at vedkommende har ydet lånet på forkerte forudsætninger.

Långiver må ikke stå med følelsen af ”hvis jeg havde vidst hvordan det faktisk stod til i virksomheden, så havde jeg aldrig givet lånet”. Det kan spare dig både en juridisk og en familie/vennemæssig hovedpine.

Arveforskud

Hvis du overvejer et lån af dine forældre, bør I overveje, om der skal gives en gave som forskud på arven. En gennemtænkt løsning kan sikre at den endelige arv bliver ligeligt fordelt hvis der er flere arvinger, og er låntager enearving gør det blot løsningen mere simpel.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross