3 faldgruber du som kapitalejer måske ikke kender

11. januar 2022
2 minutters læsetid
kapitalejer

Vi gennemgår her 3 faldgruber du som kapitalejer måske ikke kender. 1: Erstatningsansvar og tilbagebetalingskrav. 2: Betale moder- eller holdingselskabs regninger. 3: Forholdet mellem egenkapital og selskabskapital.

Faldgrube 1: Erstatningsansvar og tilbagebetalingskrav

Vidste du, at du risikerer erstatningsansvar og/eller tilbagebetalingskrav, hvis du ikke kan dokumentere aftaler mellem dig selv og dit selskab?

Det er bestemt i selskabsloven, at aftaler som indgås mellem en enekapitalejer og et selskab, kun er gyldige, hvis aftalen affattes på en måde som senere kan dokumenteres, medmindre aftalen er på sædvanlige vilkår og vedrører et løbende mellemværende.

Den bedste form for dokumentation er naturligvis en skriftlig eller digital aftale, gerne med datering.

Reglen kan eksempelvis være relevant hvis du er direktør i dit eget selskab, selskabet går konkurs, og konkursboet efterfølgende skal overveje om aftalen mellem dig og selskabet kan omstødtes således, at du skal tilbagebetale hele eller dele af de tidligere betalinger fra selskabet. Derudover kan tilsidesættelse af reglen medføre risiko for erstatningsansvar, hvis det medfører et tab.

Faldgrube 2: Betale moder- eller holdingselskabs regninger

Vidste du, at dit driftsselskab/datterselskab som udgangspunkt ikke må betale regninger for dit holdingselskab/moderselskab?

For nogle erhvervsdrivende kan det virke overraskende, at datterselskabet som udgangspunkt ikke må betale regninger i moderselskabet, uanset om samtlige ejere giver samtykke til det. Selskabsloven indeholder dog strenge regler om dette, ligesom der også gælder skattemæssige regler på området.

Hvis du som kapitalejer ønsker at flytte penge fra et datterselskab op til moderselskabet, vil udlodning af udbytte ofte være den mest simple og sikre mulighed. I alle andre tilfælde bør du meget nøje overveje at spørge en professionel rådgiver til råds, inden du flytter pengene.

Faldgrube 3: Forholdet mellem egenkapital og selskabskapital

Vidste du, at når selskabets egenkapital falder til mindre end halvdelen af den tegnede selskabskapital, så skal der afholdes en generalforsamling hvor emnet drøftes inden 6 måneder?

Det er meget normalt i det danske erhvervsliv at stifte et anpartsselskab (ApS) for 40.000 kr., og derefter bruge en del af disse midler til opstarten eller driften. Hvis det opdages, at egenkapitalen falder til mindre end halvdelen, skal der dog ifølge selskabslovens regler afholdes en generalforsamling, hvor ledelsen redegør for den økonomiske situation og kapitalejerne tager stilling til de nødvendige foranstaltninger. Det skal sikres, at den fortsatte drift er forsvarlig.

Mange tager let på denne regel, men hvis virksomheden er eller kommer i økonomiske vanskeligheder og ender i en konkurs, kan ledelsens og kapitalejernes håndtering af situationen op til konkursen have afgørende betydning for både økonomisk ansvar og risikoen for eventuel konkurskarantæne.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross