Skatteforbehold og bindende svar – Mellem nærtstående

5. august 2020
2 minutters læsetid
skatteforbehold bindende svar skat

Skatteforbehold og bindende svar fra Skat er nogle værktøjer, der kan bruges i forbindelse med handel eller overdragelse af eks. fast ejendom eller virksomhed mellem nærtstående. Bliv klogere på de to værktøjer her.

Når fast ejendom, en virksomhed eller lignende overdrages/handles imellem nærtstående kan det ofte skabe usikkerhed om, hvorvidt overdragelsen udløser beskatning. Skatten kan blive udløst på baggrund af den pris, der overdrages til, men kan ligeledes blive udløst på baggrund af de vilkår, som gøres gældende for overdragelsen.

Det er imidlertid muligt at komme et eventuelt skattesmæk i forkøbet. Her gennemgår vi to forskellige værktøjer til at sikre sig mod skattemæssig usikkerhed.

Bindende svar fra Skat

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en overdragelse mellem nærtstående vil medføre beskatning og omfanget heraf, er der mulighed for at anmode Skat om et bindende svar. Et bindende svar koster et gebyr på kr. 400,00.

Fordelen ved et bindende svar er, at den skattemæssige usikkerhed forsvinder, da Skat har taget stilling til den konkrete sag, og at det med sikkerhed vides om overdragelsen vil medføre en beskatning.

Ulempen ved et bindende svar er den sagsbehandlingstid, som kan følge med. Ofte tager det 3-6 måneder, før Skat behandler anmodningen om bindende svar. I nogle sager er det nødvendigt for Skat at indhente yderligere oplysninger fra parterne, hvilket kan medføre yderligere sagsbehandlingstid på 3-6 måneder, denne proces kan i nogle tilfælde gentage sig. I sidste ende kan et bindende svar udskyde beslutningstids-punktet i mere end et år.

Skatteforbehold

I nogle tilfælde har man ikke tiden til at afvente et bindende svar fra Skat, når det kommer til overdragelse imellem nærtstående. Det kan skyldes både personlige forhold såvel som forretningsmæssige.

Alternativt kan man herfor indsætte et forbehold i overdragelsesaftalen, som giver muligheden for at ”lappe” på aftalen såfremt Skat er uenig i værdiansættelse eller vilkår.

Dette ”lappekit” kaldes et skatteforbehold, og giver mulighed for at betinge overdragelsen af, at Skat accepterer den aftalte pris, og de aftalte vilkår. Såfremt Skat er uenig i prisfastsættelsen eller de aftalte vilkår, kan skatteforbeholdet medføre at aftalen i stedet vil være på andre på forhånd fastsatte vilkår eller alternativt, at aftalen bortfalder.

Ulempen ved et Skatteforbehold er, at Skat ud fra de nuværende skatteregler kan ændre årsopgørelser op til 3 år tilbage, hvorfor man kan gå og afvente i op til 3 år.

Hvis du overvejer at overdrage eks. ejendom eller virksomhed til nærtstående og er usikker omkring de skattemæssige konsekvenser, er vi klar til at hjælpe med at sikre mod skattemæssig usikkerhed.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross