Tidligere direktør personligt erstatningsansvarlig for sagsomkostning pålagt selskabet

13. juli 2022
2 minutters læsetid

Østre Landsret har taget stilling til ansvaret for en direktør og det særlige ledelsesansvar, som udgør undtagelsen til at selskabets ledelse normalt ikke bliver personligt ansvarlig for dispositioner foretaget på vegne af selskabet.

A var direktør i selskab F og anlagte en retssag imod et selskab G. Allerede før sagen blev anlagt, var der økonomiske udfordringer både i selskab F og et tilhørende driftsselskab. A udtrådte efterfølgende af direktionen i selskab F, mens retssagen imod selskab G fortsatte uden at blive hævet. Selskab F tabte efterfølgende retssagen og blev idømt at betale sagsomkostninger til selskab G. Selskab F kunne imidlertid ikke honorere dette krav, og blev taget under konkursbehandling.

Manglende betalingsevne burde have stået klart

Landsretten fandt det bevist i den konkrete sag, at det i hvert fald i løbet af nogle måneder efter sagsanlægget mod selskab G, måtte have stået A klart, at selskab F ikke kunne betale sagsomkostningerne såfremt sagen blev tabt. A burde derfor have hævet sagen, og blev personligt erstatningsansvarlig for ikke at have gjort dette.

Sagen viser, at man som ledelse i en virksomhed ikke ukritisk bør føre retssager i håbet om muligvis at opnå en vinding, som kan hjælpe selskabet ud af økonomiske udfordringer, uden samtidigt at tage tilstrækkeligt hensyn til selskabets økonomiske stilling såfremt sagen tabes.

Ledelsen bør altid udvise omhu

Det ses i undertiden i erhvervslivet, at ledelsen i enkelte virksomheder satser alt på en retssag om en større opgave, hvor en sejr i retssagen kan redde virksomhedens økonomi, og en tabt sag resulterer i en konkurs, som alligevel forventedes hvis sagen ikke blev ført.

I sådanne tilfælde må ledelsen træde særdeles varsomt, da retspraksis viser, at man i sine overvejelser må tage hensyn til muligheden for at betale sagsomkostningerne ved retssagen, da man i modsat fald risikerer et personligt ansvar.

Er du i tvivl om en retssag er den rette løsning i en tvist? Tag fat i os og lad os sammen drøfte muligheder og scenarier i jeres sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross