I disse situationer kan du søge om ægtefællebidrag

25. marts 2021
2 minutters læsetid
betale ægtefællebidrag

Et ægtefællebidrag er et bidrag, som den ene ægtefælle kan pålægges at betale til den anden ægtefælle, hvis denne ikke har midler til at forsørge sig selv tilstrækkeligt.

Når ægtefæller ophæver deres samliv, kan Familieretshuset i visse situationer pålægge den ene ægtefælle at betale bidrag til den anden ægtefælles forsørgelse både under og efter ægteskabet. Både mænd og kvinder kan være berettiget til ægtefællebidrag.

Der findes to former for ægtefællebidrag i tilfælde af ægtefællers samlivsophør: ægtefællebidrag, mens ægteskabet stadig består, og ægtefællebidrag for perioden efter separation eller skilsmisse.

Ægtefællebidrag under ægteskabet

Som ægtefæller har I pligt til at forsørge hinanden under ægteskabet. Det gælder både, hvis I lever sammen, og hvis I er flyttet fra hinanden, men fortsat er gift.

Hvis der er stor forskel på jeres indkomst, og den ene af jer ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for den anden, kan Familieretshuset pålægge den af jer, som ikke opfylder forsørgelsespligten, at betale bidrag til den anden ægtefælles forsørgelse.

En afgørelse om ægtefællebidrag fra Familieretshuset vil alene gælde under ægteskabet. Bidraget bortfalder derfor ved separation eller skilsmisse, og hvis der fortsat ønskes ægtefællebidrag herefter, forudsætter det en ny ansøgning til Familieretshuset eller en aftale indgået mellem jer.

Ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse

Ved separation eller skilsmisse ophører forsørgelsespligten som udgangspunkt. I nogle situationer kan den ene ægtefælle dog blive pålagt at betale bidrag til den anden i en periode efter separationen eller skilsmissen.
Der skal være enighed om vilkår om ægtefællebidrag, før der kan bevilges separation eller skilsmisse. Hvis ikke I som ægtefæller selv er blevet enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag eller ej, da træffer Familieretshuset afgørelse herom. Familieretshuset træffer også afgørelse om bidragets størrelse.

Ægtefællebidragets størrelse

Hvis ikke I kan blive enige om ægtefællebidragets størrelse, kan Familieretshuset tage stilling hertil. Beregningen vil i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering ud fra ægteskabets og samlivets varighed, jeres indtægtsforhold, om der er forsørgelsespligt over mindreårige børn og om den af jer, der søger bidraget har modtaget større beløb fra den anden i forbindelse med bodelingen.

Ægtefællebidraget vil som regel pålægges i en tidsbegrænset periode alt afhængigt af ovenstående forhold. Det sker ikke ofte, at en ægtefælle pålægges at betale ægtefællebidrag til den anden ægtefælle uden tidsbegrænsning.

Hvis I ikke er enige om ægtefællebidraget, kan du med fordel rådføre dig med en advokat.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross