Ugifte samlevende går fra hinanden: Skal formuen deles?

7. august 2023
3 minutters læsetid
formuen deles

Som samlevende har I, i modsætning til udgangspunktet for ægtefæller, ikke formuefællesskab. Det betyder, at går I fra hinanden som ugifte samlevende, er det altovervejende udgangspunkt, at I hver især beholder det I ejer.

Det betyder at der ikke skal laves en opgørelse af jeres økonomi hver især og at jeres værdier hver især ikke skal deles.

Men hvad med de ting I ejer i fællesskab?

Og hvad hvis den ene er jer bliver stillet dårligere end den anden økonomisk efter samlivsophævelsen?

Deling af aktiver I ejer i fællesskab

Hvis kun den ene af jer ejer et aktiv – f.eks. en ejendom eller en bil, da er det den part der beholder aktivet uden at dele værdien med den anden part.

Har I derimod i fællesskab købt f.eks. en ejendom, skal der i forbindelse med samlivsophævelsen tages stilling til, hvem af jer der eventuelt skal købe den andens halvdel af ejendommen, eller om ejendommen skal sælges.

Det samme gælder andre ting I ejer sammen, eksempelvis en bil eller indbo.

Dermed kan I som samlevende godt stå i den situation, at I får behov for, at lave en opgørelse over værdien af de ejendele I ejer sammen, så I sikrer jer en fair deling.

I kan også være i den situation, at I har fælles gæld, som I begge hæfter for. Hvis I ønsker, at få delt jeres fælles gæld i forbindelse med en samlivsophævelse vil det kræve, at kreditor accepterer dette. Er det et lån i banken vil det således i sådan en situation være op til banken om den vil acceptere en deling af gælden eller om den vil kræve, at I fortsat begge to hæfter for den fælles gæld.

Den ene er dårligere stillet økonomisk

Mange lever sammen i mange år uden at være gift.

Uanset hvor længe I har levet sammen, har I hver især ret til at beholde det I ejer uden en deling af formuen med den anden samlever.

Det kan for nogen medføre den situation, at den ene samlever kan komme ud af samlivet med en væsentlig mindre formue end den anden – f.eks. hvis det kun er den ene der ejer den ejendom, I har boet i sammen.

I særlige tilfælde er der mulighed for, at den samlever der er dårligere stillet økonomisk kan få tilkendt en kompensation.

For at blive tilkendt en kompensation er det en forudsætning, at samlivet har varet i mange år og at I har haft økonomisk fællesskab. Det er også en forudsætning, at den dårligst stillede samlever skal have bidraget til at forøge værdien af den anden parts formue – f.eks. med betydelige betalinger til den anden parts ejendom.

Der skal meget til for at få tilkendt en kompensation, og man bør være opmærksom på, at en kompensation ikke betyder, at man modtager et beløb svarende til halvdelen af værdien af den anden parts formue.

Få rådgivning uanset din situation

Lever I sammen uden at være gift, anbefaler vi, at du kontakter en specialiseret advokat, der kan rådgive om, hvordan du sikrer dig en fair deling, såfremt I går fra hinanden. Det kan f.eks. være relevant, at overveje om I begge skal være medejere af det hus I bor i, eller om I har behov for en samejeoverenskomst, hvis I allerede ejer en ejendom sammen.

Står du i den situation, at du og din samlever skal gå fra hinanden, er vi også klar til at hjælpe og skabe et overblik over din situation og hvad I eventuelt skal dele.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross