Kan et ægtefællebidrag bortfalde?

15. november 2022
2 minutters læsetid

Hvis du enten betaler eller modtager ægtefællebidrag, bør du være opmærksom på, at ægtefællebidraget i nogle situationer kan bortfalde helt.

Hvis den, der modtager ægtefællebidraget, gifter sig igen, bortfalder ægtefællebidraget automatisk. Det samme gælder, hvis den part, som betaler ægtefællebidraget, dør.

Derudover kan et ægtefællebidrag bortfalde, hvis den, der modtager ægtefællebidraget, indgår et nyt forhold med en anden. Betingelsen vil typisk være opfyldt, hvis den, der modtager ægtefællebidraget, flytter sammen med en anden. Det gælder uanset om den nye samlever forsørger vedkommende eller ej, og uanset om deres økonomi er fuldstændig adskilt. Betingelsen vil dog også kunne være opfyldt, selvom parterne ikke er flyttet sammen, men hvis de har indrettet sig sådan, at forholdet kan sidestilles med et forhold, hvor de bor sammen. Det vil i den forbindelse indgå i vurderingen, om der kan anses at være sket en hel eller delvis sammenblanding af deres økonomiske forhold.

I den situation, hvor den part, der modtager ægtefællebidraget, indleder et nyt forhold, kan den part, der betaler ægtefællebidraget, indsende en ansøgning til Familieretshuset om at lade ægtefællebidraget nedsætte til 0 kr. Det er vigtigt at huske på, at det er den part, der laver ansøgningen om bortfald af ægtefællebidraget, der bærer bevisbyrden for at sandsynliggøre, at det nye forhold er af en sådan karakter, at der er grundlag for at lade ægtefællebidraget bortfalde.

Er du i tvivl om, hvorvidt ægtefællebidraget i netop jeres situation kan bortfalde, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross