Har I sikret jer en fair deling af jeres formue, selvom I ikke er gift?

27. oktober 2017
2 minutters læsetid
fair deling af jeres formue som ugifte

Når I vælger, ikke at være gift, kan det betyde at den ene af jer får det hele, hvis I går fra hinanden. Selvom I ikke ønsker det. Det er vigtigt, at I får styr på, hvordan I eksempelvis sikrer en fair deling af formuen, hvis I går fra hinanden.

Artiklen er opdateret 1. november 2019

På trods af, at mange af os lever sammen i et ”papirløst” forhold, findes der, i modsætning til for ægtefæller, ikke særlige regler for, hvordan formuen skal deles mellem os i tilfælde af at vi går fra hinanden.

Uden de særlige regler, skal I som samlevende være særligt opmærksom på, hvordan I indordner jeres eventuelle fælles økonomi med hinanden, og hvem der skal være registreret som ejer af de enkelte aktiver.

Hvis kun den ene af jer ejer jeres fælles bolig

Er det alene den ene af jer der er ejer af jeres fælles bolig, skal I overveje, hvor meget den anden skal bidrage med til eksempelvis renovering og betaling af afdrag på lån i ejendommen. Udgangspunktet er, at den samlever, der er ejer af et aktiv, beholder aktivet i tilfælde af at I går fra hinanden – uanset hvor længe I har levet sammen.

I visse tilfælde kan den ene af jer have krav på en kompensation, hvis vedkommende har forøget værdien af den anden samlevers aktiver, typisk en fast ejendom. Det vil dog ikke være en kompensation på halvdelen af værdien, men langt mindre.

Er I fælles om jeres bolig og dermed også udgifterne til den, kan I overveje om det er den bedste løsning at I sammen bliver ejere af ejendommen, således at I har lige rettigheder til den, og skal dele værdien af ejendommen lige i tilfælde af salg.

Hvis I begge ejer den fælles bolig

Er I som samlevende sammen om at eje jeres fælles bolig eller anden ejendom, bør I overveje at oprette en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst er en aftale imellem jer, hvor I på forhånd aftaler hvordan I kan købe hinandens andel af ejendommen ved samlivsophævelse, eller hvordan I alternativt skal sælge den.

Har den ene af jer betalt mere til ejendommen end den anden, kan I også vælge at regulere det i en samejeoverenskomst, således at vedkommende skal have en større del af fortjenesten ved salg af ejendommen.

Kontakt os for at få en gratis vurdering af din sag på telefon 72 30 12 05.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross