mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|
Kategorier: Familieret, Nyheder

Hvordan deles formuen, hvis I ikke har været gift?

Flere og flere danskere lever sammen i ”papirløse samliv”, og vælger ikke at blive gift. På trods af nutidsformens familiemønstre er lovgivningen i vidt omfang ikke målrettet hertil. Samlevende har ingen automatisk arveret efter hinanden – uanset hvor længe man har levet sammen – og som samlevende skal man som udgangspunkt ikke dele sin formue med den anden part, når man går fra hinanden.

Der findes ikke en lov, der regulerer hvad der skal ske, når samlevende går fra hinanden. Reglerne er derfor skabt gennem retspraksis, og det er ikke entydigt, hvornår man som samlever kan have krav på en andel af den anden parts formue.

Fælles bolig

Udgangspunktet om, at man ikke har krav på en andel af den anden parts formue, gælder også den ejendom, der er familiens bolig. Er det således kun den ene samlever der er registreret som ejer af huset, er det den part der har ret til at beholde huset, og den fulde værdi.

Dette kan forekomme urimeligt, hvis parterne har levet sammen i mange år, evt. har børn sammen, og begge har bidraget til den fælles husholdning, og til udgifterne på ejendommen.

Kompensationskrav

I visse tilfælde, kan den samlever der har den mindste formue blive tilkendt en kompensation fra den anden part. Ofte vedrører sådanne sager deling af værdien af parternes fælles bolig.

Dette er undtagelsen til hovedreglen om, at der ikke sker deling, men dog ikke en løsning man som den dårligst stillede samlever skal sætte sin lid til. Mange betingelser skal være opfyldt, og selvom der tilkendes et kompensationskrav, vil det ikke være på halvdelen af formuen.

Det afgørende er samlivets varighed og om den økonomisk dårligst stillede samlever har bidraget til, at den økonomisk bedre stillede samlever har forøget sin formue. Herunder lægges der vægt på, om den andens bidrag var nødvendigt ved erhvervelsen af ejendommen eller opbyggelsen af formuen, og om det beløb der er bidraget med overstiger, hvad der ellers ville kunne betegnes som husleje.

I et eksempel på en sag ved retten fra 2014, blev der tilkendt et kompensationskrav til en kvinde, der havde levet sammen med sin samlever i 22 år. Manden havde betalt samtlige udgifter til ejendommen, som han ejede, mens kvinden havde betalt udgifter til daginstitutioner til børnene, privatskole, tøj og husholdning. Manden havde under samlivet nedbragt gælden i ejendommen med 350.000 kr., købt en båd og sparet betydeligt op til pension. Landsretten fandt, at kvinden havde bidraget til, at manden kunne forøge sin formue. På grundlag heraf, og da kvinden var uden midler, blev hun tilkendt en kompensation på 100.000 kr.

I et andet eksempel fra 2011 var manden ikke berettiget til et kompensationskrav. Parterne havde levet sammen i 16 år, og manden havde i betydeligt omfang betalt terminsudgifter og forbrugsudgifter vedrørende kvindens ejendom. Han havde endvidere bidraget til istandsættelse af ejendommen. Manden havde en 3 gange så stor indtægt som kvinden. Udgifterne blev anset som bidrag til det fælles forbrug, og der var derfor ikke grundlag for en kompensation til manden. Ejendommens fri-værdi var forøget under samlivet, men værdistigningen skyldtes i betydeligt omfang udvikling i ejendomspriserne.

Det skal understreges, at der skal meget til, før betingelserne for en økonomisk kompensation er opfyldt, ligesom beløbet vil, være af en relativt beskeden størrelse set i forhold til den samlede formue.

Hvad kan I selv gøre?

Er man samlevende og bidrager fælles til udgifterne i hjemmet er det en god idé at overveje, om begge parter skal registreres som ejere af ejendommen og eventuelle yderligere aktiver af større værdi. Dette sikrer, at man begge ved samlivsophævelse får andel i formue, der af parterne anses som fælles.

Man kan eventuelt samtidig oprette en samejeoverenskomst, der regulerer hvordan der skal forholdes vedrørende deling af ejendommen, hvis man går fra hinanden.

STORM Advokatfirma tilbyder gratis familietjek, hvor man ved et uforpligtende møde, kan få vurderet, om familiens formue er organiseret som I ønsker. Dette giver mulighed for selv, at tage stilling til delingen inden en konflikt måtte opstå.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier