Skal der opkræves husleje under skilsmissen?

11. juli 2022
2 minutters læsetid
huslejekrav ved skilsmisse

I bodelingssager kan det ofte være svært at blive enige om, hvad der skal ske med den fælles bolig.
Så længe I ejer ejendommen sammen, skal I dele ejendommens udgifter som eksempelvis udgifter til realkreditlån, husforsikring, ejendomsskat, renovation osv. indtil I er enige om, hvorvidt en af jer skal overtage ejendommen, eller om den skal sælges.

Krav på husleje

I mange tilfælde fraflytter den ene part ejendommen, inden den er solgt, mens den anden part bor på ejendommen frem til et eventuelt salg eller indtil der er enighed om, at vedkommende skal udtage ejendommen.

Når en part fraflytter ejendommen og eventuelt har udgifter til et andet lejemål og samtidig skal betale halvdelen af udgifterne til den fælles ejendom som eksempelvis realkreditlån, husforsikring, ejendomsskat, renovation osv. så får vedkommende i en periode dobbelt boligrelaterede udgifter.

I dén situation kan den part, der bliver boende i huset, blive pålagt at betale husleje til den anden part for at have brugsret til den halvdel af ejendommen, som den anden part ejer. Den part, der bor i huset, har ikke nødvendigvis pligt til løbende at betale huslejen. Vedkommende kan kræve, at huslejen i stedet medtages i boopgørelsen, således at beløbet først bliver realiseret i forbindelse med afslutning af bodelingssagen.

Rent praktisk indgås ofte aftale om, at den ægtefælle, som bliver boende i huset, afholder udgifterne til ejendommen mod at opnå brugsret til den anden ægtefælles halvdel af ejendommen. Derved betales der en fiktiv husleje løbende, indtil bodelingen afsluttes.

Uanset at det i nogle tilfælde kun er den ene ægtefælle, der afholder de løbende udgifter som beskrevet ovenfor, så er det vigtigt at være opmærksom på, at begge parter fortsat deler skattefradraget for renteudgifterne, da dette hænger sammen men gældsforpligtelsen. Den ægtefælle, der fortsat bebor ejendommen i skilsmisseperioden, indtil bodelingen er endeligt opgjort, opnår derfor ikke det fulde skattefradrag for renteudgifterne, da parterne fortsat ejer ejendommen i fællesskab.

Huslejekravet kan regnes fra det tidspunkt, hvor den ene part fraflytter ejendommen og frem til det tidspunkt, hvor ejendommen enten udtages af den part, der bor på ejendommen, eller frem til det tidspunkt, hvor ejendommen er solgt og overdrages til en ny køber.

Størrelsen af huslejen

Hvis parterne ikke kan blive enige om en fiktiv husleje, skal størrelsen af huslejen fastsættes til markedslejen. Størrelsen af markedslejen udgør den leje, som man ville kunne have opnået ved at udleje ejendommen til en tredjepart.

En ejendomsmægler vil typisk kunne vurdere størrelsen på markedslejen. Hvis ejendommen i forvejen er sat til salg, vil det være fordelagtigt at spørge den pågældende mægler, som forestår salget, om hvad vedkommende vil vurdere markedslejen at udgøre.

Mange vælger at benytte en advokat til bodelingen i forbindelse med skilsmisse, og det er med til at sikre det bedst mulige overblik, inden der træffes en beslutning eller indledes forhandlinger mellem ægtefællerne.

Vi anbefaler altid, at man tager kontakt til en advokat, så man sikrer, at de væsentlige poster medtages i forbindelse med bodelingen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross