Det skal I igennem ved separation eller skilsmisse

29. januar 2021
3 minutters læsetid
separation eller skilsmisse

Hvis man som ægtefæller skal gå hver til sit, skal man igennem en proces med separation eller skilsmisse og ofte en deling af formuen. Det kan virke uoverskueligt, hvordan man skal forholde sig til det og i hvilken rækkefølge man skal gøre tingene.

Du bør rådføre dig med en skilsmisseadvokat tidligt i forløbet, som kan hjælpe dig med, at skabe et overblik og rådgive dig om situationen. Det er væsentligt, at få den rette rådgivning allerede inden du ansøger om separation eller skilsmisse, så du er opmærksom på konsekvenserne af dine valg.

Separation eller skilsmisse?

Først og fremmest skal der tages stilling til om der skal ansøges om separation eller direkte skilsmisse.

Ved både separation og skilsmisse ophører jeres formuefællesskab, sambeskatningen, jeres arveret efter hinanden og den gensidige forsørgelsespligt under ægteskabet. Det er dog kun skilsmisse der er det endelige ophør af ægteskabet. Er du separeret skal du derfor indgive en ny begæring om skilsmisse for at blive skilt. Derudover er forskellen, at såfremt I som ægtefæller genoptager jeres samliv, da bortfalder separationen, og I lever igen sammen som ægtefæller der ikke er separerede.

Du har altid ret til separation, selvom din ægtefælle ikke er enig. Derimod kan du kun blive skilt uden forudgående separation, såfremt du og din ægtefælle er enige om det, eller hvis følgende betingelser er opfyldt; din ægtefælle har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser, din ægtefælle har begået vold mod dig eller børnene, den ene ægtefælle allerede er gift med en anden eller hvis din ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Er ovenstående betingelser ikke opfyldt kan du blive skilt efter 6 måneders forudgående separation.

Anmodning om separation eller skilsmisse

Anmodning om separation eller skilsmisse skal indsendes med nem-ID til Familieretshuset. Når du indsender begæring om separation eller skilsmisse eller svarer på din ægtefælles ansøgning er det vigtigt, at du tager stilling til, om én af jer skal betale et ægtefællebidrag til den anden, og hvem af jer der skal overtage en eventuel lejebolig, som I bor i.

Når du eller din ægtefælle sender en begæring om skilsmisse eller separation til Familieretshuset, skal du være særligt opmærksom på, at denne dato bliver ophørsdatoen for formuefællesskabet. Det betyder, at aktiver og passiver, som du og din ægtefælle ejer pr. denne dato skal indgå i delingen i forbindelse med jeres bodeling.

I behøver ikke være enige om jeres bodeling før der indsendes en begæring om separation eller skilsmisse.

Enighed eller afgørelse om skilsmissevilkår

Inden der kan udstedes bevilling om skilsmisse eller separation, skal du og din ægtefælle være enige om vilkårene for skilsmissen. Alternativt skal der træffes en afgørelse af Familieretshuset om vilkårene. De vilkår der skal afgøres er følgende:

Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales.

Hvis I har lejebolig eller andelsbolig skal det afgøres, hvem der skal overtage denne efter separationen eller skilsmissen.

Få hjælp af en erfaren advokat

Vi kan hjælpe dig med, at skabe et overblik over processen i skilsmisse eller separationssagen, og rådgive dig om dit valg af eventuel separation eller skilsmisse. Derudover er det væsentligt, at du inden du indgiver ansøgning eller svarer på din ægtefælles ansøgning om separation eller skilsmisse har overblik over om der skal betales et ægtefællebidrag, og hvem der skal overtage en eventuel lejebolig.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross