Vi skal skilles – hvad nu?

20. august 2018
2 minutters læsetid
Flere vil skilles efter sommerferien

Når man vælger at gå hver til sit, kan det virke uoverskueligt, hvad man skal forholde sig til og i hvilken rækkefølge man skal gøre det.

I vores rådgivning forsøger vi derfor, at dele separationen/skilsmissen op i tre processer.

Artiklen er opdateret 27. november 2019

Børn

Har man børn sammen, bør man først og fremmest have fokus på at finde en ordning der kan fungere for børnene allerede inden man ophæver sit samliv. Udgangspunktet er, at man bevarer den fælles forældremyndighed efter en separation eller skilsmisse, men man skal blive enige om, hvor børnene skal bo eller om der skal være delt bopæl.

Derudover skal man blive enige om, hvor meget samvær der skal være med den anden forælder end bopælsforælderen. Samværet fastsættes ud fra hvad der er bedst for barnet, og kan forældrene ikke blive enige herom, er det Familieretshuset man skal søge om hjælp. Familieretshuset vil hjælpe forældrene med at blive enige og lykkedes det ikke, vil Familieretshuset eller Familieretten i sidste ende afgøre, hvordan samværet skal være.

Læs mere om samværsordning

Skilsmisse eller separation

Det næste spørgsmål er, om man skal skilles eller separeres. Skilsmisse eller separation skal søges ved Familieretshuset og man skal selv udfylde og indsende anmodning om separation/skilsmisse med sit nem-id på hjemmesiden familieretshuset.dk. Hvis parterne er enige kan man blive skilt, ellers har man ret til separation. Inden man kan indsende anmodningen om separation eller skilsmisse skal man derudover tage stilling til, om der skal betales et ægtefællebidrag fra den ene ægtefælle til den anden, da det er et af vilkårene for at blive separeret/skilt. Til sidst skal man også tage stilling til, hvem der skal fortsætte lejemålet i den hidtidige fælles bolig, hvis man bor til leje. Er man ikke enige om vilkårene, må sagen afgøres i Familieretshuset eller Familieretten.

Hvis parterne har børn under 18 år og er enige om skilsmisse, kan parterne ikke længere få ”straks-skilsmisse”, idet parterne skal gennemføre et digitalt forløb kaldet SES (Samarbejde efter Skilsmisse). Der gælder i den forbindelse en refleksionsperiode på 3 mdr., hvorefter at skilsmissen skal genbekræftes af parterne.

Bodeling

Den sidste proces er selve bodelingen. Har man i ægteskabet delingsformue, skal der ske en ligedeling af fællesboet. Det vil sige, at man opgør hver ægtefælles aktiver og passiver, og hvis en ægtefælle har en positiv nettoformue, skal den anden ægtefælle som udgangspunkt modtage halvdelen heraf. Samtidig skal man tage stilling til, hvem der skal udtage de enkelte aktiver. Er man enige, kan man selv beslutte, hvordan formuen skal deles. Kan man ikke blive enige kan sagen indbringes for Skifteretten. Familieretshuset hjælper ikke med bodelingen, og det er ikke et krav for at blive separeret eller skilt, at man er blevet enige om bodelingen.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med skilsmisse eller separation? Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross