Skilsmisse og børn

Hvis I gå fra hinanden, og har børn under 18 år, skal I som forældre fortsat samarbejde om jeres fælles børn efter bruddet. Selvom det kan være rigtig svært, vil det være til gavn for jeres børn, hvis i opretholdet et godt samarbejde.

Ved fælles forældremyndighed, bibeholder I dette efter samlivsophævelsen eller skilsmissen, medmindre I aftaler andet, eller Retten afsiger dom om, at forældremyndigheden skal overføres til den ene af jer. 

Selvom der er fælles forældremyndighed, skal der ved skilsmisse tages stilling til, hvor jeres børn skal have bopæl, og hvor meget samvær den anden forælder skal have. Kan I ikke blive enige, er det i sidste ende Familieretten og/eller Familieretshuset, der træffer afgørelse i sagen. 

Det kan være nødvendigt, at have en specialiseret advokat til at rådgive dig tidligt i forløbet, så du er opmærksom på konsekvenserne af de aftaler, I indgår om f.eks. bopæl og samvær.

Uenige omkring børnene efter skilsmissen?

Hvor skal barnet have bo og hvor meget samvær skal den anden forældre have?
Kan I ikke blive enige, bør du kontakte en erfaren familieadvokat til at føre din sag.
+45 72 30 12 05
Få en snak med Lene
Kontakt os

Nye regler efter 1. juli 2020

Pr. 1. juli 2020 er refleksionsperioden på 3 mdr. for de ægtefæller, der har fælles børn under 18 år afskaffet. Refleksionsperioden betød, at ægtefæller med fælles børn under 18 år først kunne blive skilt efter en 3 måneders refleksionsperiode.

De nye regler betyder, at det nu er muligt, at blive bevilget direkte skilsmisse, såfremt ægtefællerne er enige om det, også selvom ægtefællerne har fælles børn under 18 år.

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Lene Marie Braad
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross