Samværsregler for par der ikke bor sammen ved barnet fødsel

2. november 2022
2 minutters læsetid

Hvis I som forældre ikke har boet sammen eller er gået fra hinanden, inden barnet er født, melder spørgsmålet sig om, hvor meget samvær der skal fastsættes med den forælder, der ikke bor sammen med barnet.

I de situationer, hvor der er tale om et nyfødt barn, og I som forældre ikke bor sammen, vil barnet automatisk have bopæl hos moren, hvorved moren bliver bopælsforælder og den anden forælder bliver samværsforælder. Der skal herefter tages stilling til, hvor meget tid barnet skal tilbringe med jer hver især.

Hvor meget samvær fastsættes med små børn?

Det er jeres fælles ansvar som forældre at sikre, at jeres barn har kontakt til jer begge, og at samværet fungerer for både barnet og jer.

Hvis ikke I selv kan blive enige om at fastsætte samværets omfang, vil det være Familieretshuset eller Familieretten, der træffer afgørelse om det.

Når der er tale om små børn, vil man typisk fastsætte hyppige samvær af kortere varighed. Det vil i alle tilfælde være en konkret vurdering fra sag til sag, hvor meget samvær, der skal være mellem barnet og samværsforælderen, og Familieretshuset skal i alle sager vurdere ud fra, hvad der er det bedste for barnet.

I situationer, hvor der er tale om meget små børn (0-5 måneder), vil man typisk sætte samvær i en halv til en hel time 2-3 gange ugentligt. Man vil derudover typisk lave en optrapningsordning jo ældre barnet bliver. For så vidt angår overnatninger, vil det typisk først komme på tale, når barnet har en alder på 10-12 måneder, men det vil afhænge af, hvor modent barnet er, ligesom det vil afhænge af jeres samarbejde som forældre.

Du kan læse mere om samvær her

Enighed om samværet

Hvis I er enige om omfanget af samværet, kan I som forældre som selv indgå en aftale om, hvordan omfanget af samværet skal fastsættes ud fra det, som I tilsammen vurderer er bedst for jeres barn. Aftalen behøver I ikke anmelde til Familieretshuset.

Kontakt en advokat

Uanset om du er bopæls- eller samværsforælder, er det en fordel at kende samværsreglerne. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en advokat med speciale inden for området, så du sikres at få den bedst mulige rådgivning til det videre forløb i netop din og dit barns sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross