Forskellen på rettigheder for samværsforælder og bopælsforælder

25. oktober 2021
4 minutters læsetid
rettigheder for samværsforælder og bopælsforælder

Mange tror, at det ikke har nogen betydning, om man som forælder er bopælsforælder eller samværsforælder, når bare man har fælles forældremyndighed. Der er dog forskel på rettigheder.

Vi får ofte henvendelser fra forældre, som enten ikke er klar over deres rettigheder eller de konsekvenser, som aftaler med den anden forælder kan få. Mange tror, at det ikke har nogen betydning, om man som forælder er bopæls- eller samværsforælder, når bare man har fælles forældremyndighed. Det har dog betydning, fordi der er forskel på, hvilke rettigheder man har afhængigt af, om man er bopæls- eller samværsforælder.

Det er derfor også vigtigt, at du som forælder er opmærksom på den betydning, som aftalerne mellem jer kan få, inden du indgår aftale om eksempelvis bopæl og en samværsaftale. Det kan nemlig være svært at få ændret en aftale, når først den er indgået.

Hvem er bopælsforælder og hvem er samværsforælder?

Den af forældrene, der har barnets bopæl, er bopælsforælder. Den af forældrene, som har barnet flest dage, vil være bopælsforælderen, og hvis barnet opholder sig lige meget ved hver af forældrene, vil barnets adresse blive afgørende for hvem af forældrene, der er bopælsforælder. Den af forældrene, som ikke har barnets bopæl, kaldes for samværsforælder.

Hvis forældrene er enige, er det dog muligt, at aftale ”delt bopæl”. Der kan ikke træffes en afgørelse om delt bopæl, hvis forældrene er uenige, og en aftale om delt bopæl kræver endvidere, at forældrene er enige om samtlige overordnede forhold vedrørende barnet.

Bopælsforælderens rettigheder

Bopælsforælderen har en række rettigheder, som samværsforælderen ikke har, da det er bopælsforælderen, som har ret til at bestemme over de overordnede forhold i barnets dagligdag uden nødvendigvis at være enig med samværsforælderen om disse forhold. Det er derfor heller ikke ligegyldigt, hvem der er bopælsforælder.

Bopælsforælderen kan for eksempel bestemme, hvor barnet skal gå i daginstitution, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal gå til og om barnet skal gå til skolepsykolog.

Bopælsforælderen kan derudover bestemme, hvor barnet skal bo henne, så længe bopælen er i Danmark. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at når forældre har fælles forældremyndighed, så skal der være enighed om, hvilken skole, barnet skal gå på, ligesom der skal være enighed omkring en eventuel skolefritidsordning. Det kan bopælsforælderen derfor som udgangspunkt ikke selv bestemme, selvom bopælsforælderen kan bestemme bopælsadressen. Barnet har dog ret til undervisning, hvilket medfører, at barnet har ret til, at blive indmeldt i distriktsskolen i det område hvor barnet bor.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis bopælsforælderen ønsker at flytte sammen med barnet inden for landets grænser, skal dette varsles overfor den anden forælder senest 6 uger før flytningen.

Hvis bopælsforælderen ønsker at flytte til udlandet med barnet, skal samværsforælderen være enig, hvis der er fælles forældremyndighed over barnet.

Bopælsforælderen modtager som udgangspunkt også børne- og ungeydelsen fra kommunen, og bopælsforælderen kan derudover søge om børnebidrag hos samværsforælderen, hvis samværsforælderen ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Omvendt er det også bopælsforælderen, der som udgangspunkt betaler for eksempelvis daginstitution.

Samværsforælderens rettigheder

Udgangspunktet er, at børn har ret til at se begge sine forældre. Barnet har derfor også ret til, at se den forælder, som barnet ikke bor hos, ligesom du som samværsforælder som udgangspunkt har ret til at se dit barn.

Som samværsforælder kan man have samvær med sit barn maksimalt 7 dage ud af 14 dage. Det skyldes, at barnet skal have bopæl hos den forælder, hvor barnet opholder sig mest.

Det er samværsforælderen, der fastlægger rammerne for samværet og træffer de beslutninger, der direkte relaterer sig til samværet. Medmindre I som forældre har aftalt andet, eller at Familieretshuset eller Familieretten har truffet en afgørelse om andet, bestemmer samværsforælderen for eksempel derfor, hvor barnet opholder sig under samværet, hvad barnet skal have at spise under samværet, og hvornår barnet skal i seng under samværet. Dette kan samværsforælderen bestemme uden at bopælsforælderen nødvendigvis er enig.

Samværsforælderen kan derudover – ligesom bopælsforælderen – bestemme, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal gå til under samværet.

Som beskrevet under bopælsforælderens rettigheder, så kræves der enighed på en række punkter, hvis samværsforælderen har del i forældremyndigheden. Væsentlige beslutninger om barnets forhold skal derfor afgøres i enighed mellem bopælsforælderen og samværsforælderen. Som forældremyndighedsindehavere skal I derfor være enige om eksempelvis skolevalg, skolefritidsordning, væsentlig medicinsk behandling, udstedelse af pas, navnevalg og religiøse forhold.

Uenighed om barnets bopæl

Hvis forældre er uenige om, hvor barnet skal bo, kan der rettes henvendelse til Familieretshuset, hvor begge forælder vil blive indkaldt til et møde. Dette kan typisk foregå sammen med en børnesagkyndig.

Hvis barnet er gammelt nok til selv at give udtryk for sin egen holdning, kan barnet også blive indkaldt til en samtale i Familieretshuset.

Det afgørende vil være at få belyst barnets perspektiv og finde frem til, hvem af forældrene det vil være bedst for barnet at bo hos.

Kontakt erfaren familieadvokat

Hvis du har brug for en advokat til bopæl eller en forældremyndighed advokat, kan vi rådgive dig og hjælpe dig til, at kende konsekvenserne af de beslutninger du træffer om børnene i forbindelse med, at I går fra hinanden.

Kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligtende samtale.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross