mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Hvor skal børnene holde ferie? Få hjælp her

Lige nu fylder den kommende sommerferie meget hos mange deleforældre. Det kan skyldes, at det endnu ikke er planlagt, hvilke uger og hvor mange dage børnene skal være hos hver af forældrene i ferien.

Sådan er reglerne om feriesamvær

Hvis ikke Statsforvaltningen i en samværsresolution eller forældrene selv i en aftale, har fastsat feriesamvær, er udgangspunktet, at det løbende samvær fortsætter hen over ferien. Det kan i nogle tilfælde være et god løsning og et bevidst valg, hvis der for eksempel er tale om et lille barn, hvor samværet er fastsat til korte men ofte samvær. Det kan også være, at det løbende samvær lige er startet og det derfor er mindre forvirrende for barnet/børnene at det fortsætter uændret hen over ferien. 

Såfremt der ikke i det løbende samvær er samvær med overnatning, vil der normalt ikke blive fastsat feriesamvær med overnatning. Feriesamværet kan i stedet bestå af ekstra dags-samvær – eventuelt flere dage i træk.

Feriesamvær for samværsforælderen

Er du samværsforælder og ønsker feriesamvær fastsat, skal der rettes henvendelse til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan fastsætte feriesamvær i skolernes normale ferieperioder, det vil sige sommerferie, efterårsferie, vinterferie og påskeferie. Der til kommer feriesamvær i forbindelse med helligdage i jul, pinse mv.

Statsforvaltningen vil i forbindelse med fastsættelse af feriesamvær foretage en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet/børnene. Det gøres på sædvanlig vis, som når det løbende samvær fastsættes, med inddragelse af barnets perspektiv. Der kan derudover lægges vægt på, om samværet er fastsat til sjældnere end hver anden weekend, for eksempel på grund af geografiske forhold, idet der i så fald kan kompenseres for det ved at fastsætte udvidet feriesamvær.

Det løbende samvær op til feriesamvær og i forlængelse af feriesamvær bortfalder ikke automatisk. Er der for eksempel fastsat feriesamvær med samværsforælderen fra søndag til søndag, bortfalder weekendsamværet i den pågældende weekend ikke, med mindre bopælsforælderen har ferie med barnet indtil søndagen. Ellers vil feriesamværet starte den dag, weekendsamværet normalt starter – for eksempel om fredagen – og så vare til søndagen i ugen efter

Feriesamvær for bopælsforælderen

Ovenstående vedrører samværsforælderen, altså den af forældrene, hos hvem barnet ikke har folkeregisteradresse. Bopælsforælderens ret til at holde ferie med barnet – altså en periode uden samvær med den anden forælder – er en ret man har, uden det behøver at være aftalt mellem parterne. Bopælsforælderen skal forinden ferien afholdes varsle samværsforælderen. Samværsforælderens samvær med barnet bortfalder i denne periode.

Bopælsforælderen har ret til at holde ferie inden for de normale ferieperioder, ligesom samværsforælderen, med mindre andet er aftalt mellem forældrene eller fastsat af Statsforvaltningen. Samtidig vil man normalt som bopælsforælder have ret til at holde ferie i 3 uger i sommerferien, med mindre andet er aftalt. Ønsker bopælsforælderen at holde ferie uden for de normale ferieperioder, og således det går ud over samværsforælderens ferie med barnet, skal man først forsøge at blive enige om samværet. Kan det ikke lade sig gøre, skal bopælsforælderen søge Statsforvaltningen om lov til at holde ferie i den pågældende periode. Der vil ofte blive givet lov til at holde ferie, hvis det drejer sig om en udlandsrejse man er inviteret på sammen med barnet og dermed ikke har haft indflydelse på, hvor er placeret.

Aftale om feriesamvær er bindende

Generelt gælder det, at en aftale som forældrene selv indgår angående feriesamvær – og samvær i øvrigt – er lige så bindende som hvis samværet er fastsat af Statsforvaltningen. Det er vigtigt, hvis man selv vil lave en samværsaftale, at tage hensyn også til feriesamværet, ligesom det er vigtigt at skrive i aftalen, at den skal kunne tvangsfuldbyrdes af Fogedretten, såfremt barnet/børnene ikke udleveres til den anden forælder i forbindelse med samværet.

Hvis der er tvivl om, hvordan en samværsaftale skal udarbejdes for at den kan gøres gældende af både samværsforælderen og bopælsforælderen, kan det ære en god ide at tage kontakt til en advokat eller søge rådgivning direkte hos Statsforvaltningen.

Står du i en situation, hvor der er opstået uenighed samværet i ferien? Ring til vores afdeling for Familieret på tlf. 72 30 12 05

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.