mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Hvor skal børnene holde ferie? Få hjælp her

Lige nu fylder den kommende sommerferie meget hos mange deleforældre. Det kan skyldes, at det endnu ikke er planlagt, hvilke uger og hvor mange dage børnene skal være hos hver af forældrene i ferien.

Sådan er reglerne om feriesamvær

Hvis ikke Statsforvaltningen i en samværsresolution eller forældrene selv i en aftale, har fastsat feriesamvær, er udgangspunktet, at det løbende samvær fortsætter hen over ferien. Det kan i nogle tilfælde være et god løsning og et bevidst valg, hvis der for eksempel er tale om et lille barn, hvor samværet er fastsat til korte men ofte samvær.

Såfremt der ikke i det løbende samvær er samvær med overnatning, vil der normalt ikke blive fastsat feriesamvær med overnatning. Feriesamværet kan der i stedet bestå af ekstra dags-samvær – eventuelt flere dage i træk.

Feriesamvær for samværsforælderen

Er du samværsforælder og ønsker feriesamvær fastsat, skal der rettes henvendelse til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan fastsætte feriesamvær i skolernes normale ferieperioder, det vil sige sommerferie, efterårsferie, vinterferie og påskeferie. Der til kommer feriesamvær i forbindelse med helligdage i jul, pinse mv.

Statsforvaltningen vil i forbindelse med fastsættelse af feriesamvær foretage en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet/børnene. Det gøres på sædvanlig vis, som når det løbende samvær fastsættes, med inddragelse af barnets perspektiv. Der kan derudover lægges vægt på, om samværet er fastsat til sjældnere end hver anden weekend, for eksempel på grund af geografiske forhold, idet der i så fald kan kompenseres for det ved at fastsætte udvidet feriesamvær.

Det løbende samvær op til feriesamvær og i forlængelse af feriesamvær bortfalder ikke automatisk. Er der for eksempel fastsat feriesamvær med samværsforælderen fra søndag til søndag, bortfalder weekendsamværet i den pågældende weekend ikke, med mindre bopælsforælderen har ferie med barnet indtil søndagen. Ellers vil feriesamværet starte den dag, weekendsamværet normalt starter – for eksempel om fredagen – og så vare til søndagen i ugen efter

Feriesamvær for bopælsforælderen

Ovenstående vedrører samværsforælderen, altså den af forældrene, hos hvem barnet ikke har folkeregisteradresse. Bopælsforælderens ret til at holde ferie med barnet – altså en periode uden samvær med den anden forælder – er en ret man har, uden det behøver at være aftalt mellem parterne. Bopælsforælderen skal forinden ferien afholdes varsle samværsforælderen. Samværsforælderens samvær med barnet bortfalder i denne periode.

Bopælsforælderen har ret til at holde ferie inden for de normale ferieperioder, ligesom samværsforælderen, med mindre andet er aftalt mellem forældrene eller fastsat af Statsforvaltningen. Samtidig vil man normalt som bopælsforælder have ret til at holde ferie i 3 uger i sommerferien, med mindre andet er aftalt. Ønsker bopælsforælderen at holde ferie uden for de normale ferieperioder, og således det går ud over samværsforælderens ferie med barnet, skal man først forsøge at blive enige om samværet. Kan det ikke lade sig gøre, skal bopælsforælderen søge Statsforvaltningen om lov til at holde ferie i den pågældende periode. Der vil ofte blive givet lov til at holde ferie, hvis det drejer sig om en udlandsrejse man er inviteret på sammen med barnet og dermed ikke har haft indflydelse på, hvor er placeret.

Aftale om feriesamvær er bindende

Generelt gælder det, at en aftale som forældrene selv indgår angående feriesamvær – og samvær i øvrigt – er lige så bindende som hvis samværet er fastsat af Statsforvaltningen. Det er vigtigt, hvis man selv vil lave en samværsaftale, at tage hensyn også til feriesamværet, ligesom det er vigtigt at skrive i aftalen, at den skal kunne tvangsfuldbyrdes af Fogedretten, såfremt barnet/børnene ikke udleveres til den anden forælder i forbindelse med samværet.

Står du i en situation, hvor der er opstået uenighed samværet i ferien? Ring til vores afdeling for Familieret på tlf. 72 30 12 05

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier