Samværschikane kan medføre ophævelse af forældremyndigheden

7. april 2022
2 minutters læsetid
samværschikane

Mange forældre oplever efter et brud, at der kan være konflikt om bopæl og samvær, da begge forældre ønsker mest mulig tid med barnet. Nogle samværsforældre oplever også, at der fra den anden forælders side ikke udleveres til samvær til trods for, at der enten er indgået en klar aftale om samværet, eller at der foreligger en afgørelse med fastsat samvær fra enten Familieretshuset eller Familieretten.

Højesteret afsagde den 8. september 2020 dom i en sag om samværschikane.

I den konkrete sag var der tale om et treårigt barn, hvor bopælsforælderen gentagne gange nægtede udlevering af barnet til samvær til trods for en klar aftale herom og til trods for, at Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) havde fastsat et samvær til to gange ugentligt for faren. Moren påstod, at faren ikke kunne passe på barnet, og at barnet ikke følte sig tryg ved faren. Forældrene havde derudover gentagne gange været i fogedretten med henblik på udlevering af barnet til erstatningssamvær hos faren, og fogedretten havde også aktivt hentet barnet i børnehaven for at udlevere til samværet. Til trods for dette fortsatte moren også derefter aktivt med at nægte udlevering af barnet til samvær.

Moren blev i både byretten og landsretten advaret om, at fortsat samværschikane ville medføre tvivl om, hvorvidt hun kunne tage vare på barnet på grund af samarbejdschikanen.

Højesteret mente, at der var tale om samværschikane i en sådan grad, at det var nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed og tillægge forældremyndigheden til faren alene.

Sagen viser, at samarbejde mellem forældre er særdeles vigtigt, og at når der er tale om vedvarende grov samværschikane og et højt konflikt niveau, kan det medføre, at den fælles forældremyndighed ophæves, fordi det ud fra en samlet vurdering anses at være det bedste for barnet.

Er der uenighed om bopæl og samværsaftale, som I ikke selv kan løse, bør du henvende dig til Familieretshuset.

Du bør derudover rådføre dig med en advokat til bopæl eller forældremyndighed advokat, der kender de mulige konsekvenser af de valg du tager.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross