Skilsmisse: Sådan finder I den bedste samværsordning for jeres børn

1. marts 2021
2 minutters læsetid
bopæl samværsordning familieretshuset samvær

Alle børn er forskellige, og børns individuelle behov varierer fra barn til barn. Der er derfor heller ikke ét gyldent og rigtigt svar på, hvor meget jeres børn skal være sammen med jer hver især, når I står i en skilsmissesituation.

I skal sammen som forældre tage ansvaret for, hvor jeres børn skal bo, når I går fra hinanden, og hvor meget børnene skal være hos jer hver især. Det er tilsvarende jeres fælles ansvar at sikre, at jeres barn har kontakt til begge forældre, og at samværet fungerer for både barnet og jer.

Det vigtigste i sådan en situation er at huske på, at fastlæggelse af samværsordningen skal træffes ud fra, hvad I tror, der er bedst for jeres børn. I bør derfor huske på, at en samværsordning skal skræddersys for jeres barns skyld, men at ordningen selvfølgelig også skal kunne fungere i jeres begges dagligdag.

Hvis I er enige om omfanget af samværet, kan I som udgangspunkt selv indgå en aftale om, hvor barnet skal bo, og hvordan samværsordningen i øvrigt skal sammensættes.

Der er ikke en fast regel for, hvor meget barnet skal have samvær med den af jer, som barnet ikke har bopæl hos, og I kan derfor frit skræddersy den samværsordning, som I vurderer er bedst for jeres barn. Samværet kan dog maksimalt være 7 dage ud af en periode på 14 dage hos samværsforælderen – også kaldet en deleordning.

Anmod Familieretshuset om hjælp

Hvis I ikke kan nå til enighed om en samværsordning, kan enhver af jer anmode Familieretshuset om hjælp til at nå frem til en fælles samværsaftale ved brug af børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling.

Hvis I med Familieretshusets hjælp fortsat ikke kan nå til enighed om en samværsordning, kan Familieretshuset eller Familieretten træffe en afgørelse om samvær ud fra en konkret vurdering af, hvad der skønnes at være bedst for netop jeres barn. Hvis Familieretten i forvejen behandler spørgsmålet om forældremyndighed eller barnets bopæl, vil spørgsmålet om samværsordning automatisk overgives til Familieretten.

Læs mere om forældremyndighed advokat

Uanset om du er bopæls- eller samværsforælder, er det en fordel at kende samværsreglerne, hvis der er uoverensstemmelser herom. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en advokat med speciale inden for området, så du får den bedst mulige rådgivning til det videre forløb i netop din og dit barns sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross