Farvel til reflektionsperioden: Nye regler for brudte børnefamilier

6. juli 2020
2 minutters læsetid
reflektionsperiode skilsmisse afskaffet

Folketinget har vedtaget, at reflektionsperioden og tvungen delt bopæl i forbindelse med skilsmisse blandt ægtefæller der har børn under 18 år er afskaffet pr. 1 juli 2020.

Pr. 1. april 2019 blev der indført en refleksionsperiode på 3 mdr. for de ægtefæller, der har fælles børn under 18 år, og som er enige om at blive skilt. Formålet med refleksionsperioden har været at sikre forældrene tid til eftertanke.

I perioden skulle forældrene modtage en rådgivning, der gav forældrene viden om bruddets betydning for barnet, ligesom at forældrene skulle gennemføre et digitalt forløb (SES – samarbejde efter skilsmisse) med samme formål. Det digitale forløb var obligatorisk, og derfor kunne parterne ikke blive skilt, hvis forløbet ikke blev gennemført.

Samtidig blev det vedtaget, at der skulle gælde en tvungen delt bopæl i 3 mdr. efter, at forældrene havde ophævet samlivet. I denne periode kunne parterne ikke starte en sag om bopæl i Familieretshuset.

I det seneste år har flere aktører og eksperter, der beskæftiger sig med børn i brudte familier, kritiseret ordningerne, idet de ikke virker efter hensigten, når forældre er enige om at bryde relationen hurtigst muligt. Det er påpeget, at ordningerne har været konfliktoptrappende, ligesom at det har forlænget konflikten mellem forældrene.

Som følge heraf har Folketinget vedtaget nye regler om afskaffelse af refleksionsperioden og tvungen delt bopæl. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2020.

Hvad gælder så?

Udgangspunktet bliver som før de nye regler.

Det vil sige, at ægtepar som er enige om at blive skilt, kan blive direkte skilt.

Er forældrene ikke enige om, hvor barnets bopæl skal være, da er det muligt at indlede en sag om bopæl ved Familieretshuset allerede fra den dato, hvor samlivet ophører.

Tilbud i form af digitale oplæringsforløb og rådgivnings- og afklaringssamtaler opretholdes som generelle tilbud til alle forældre, der bryder med hinanden.

Det er vores anbefaling, at du drøfter sagen med en advokat, uanset om det vedrører ansøgning om skilsmisse, ansøgning om bopæl eller begge dele.

Der er stadig vigtige juridiske overvejelser, du skal gøre dig i forbindelse med ansøgning om skilsmisse, herunder samtidig ansøgning om ægtefællebidrag og evt. opgør med fælles lejebolig.

Du bør altid kontakte en advokat til bopæl eller forældremyndighed advokat tidligt i forløbet, så du er opmærksom på konsekvenserne af de aftaler du eventuelt indgår efter samlivsophævelsen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross