Hvornår må du rejse til udlandet med dit barn?

26. oktober 2016
3 minutters læsetid

… når forældrene ikke bor sammen? Du må altid tage dit barn med på ferie i udlandet, når begge forældre er enige om det. Problemet opstår derimod, når forældrene er uenige om samværets omfang eller om det er i orden, at barnet rejser med til udlandet. Spørgsmålet om lovligheden af ophold i udlandet med barnet, afhænger i høj grad af forældremyndigheden. Vi kan hjælpe dig, hvis du står i denne situation.

Hvis der er fælles forældremyndighed over barnet, kan begge forældre rejse til udlandet med barnet, inden for samværsperioden, uden det kræver samtykke fra den anden forælder eller afgørelse herom fra Familieretshuset.

Læs mere om samværsordning og samværsaftale

Når én forælder har forældremyndigheden

Er det kun den ene forælder, der har forældremyndigheden over barnet, er det kun forældremyndighedsindehaveren, der kan rejse til udlandet med barnet. En afgørelse om samvær giver ikke automatisk mulighed for at rejse til udlandet med barnet. Det skal der laves en specifik aftale om mellem forældrene. Hvis ikke forældrene selv kan aftale det, kan samværsforælderen bede Familieretshuset om lov til at rejse til udlandet med barnet på ferie i en kortere periode.

Er forældrene derimod uenige om forældremyndigheden, og verserer der en sag herom ved Familieretshuset eller Familieretten, kræver rejse til udlandet samtykke fra den anden forælder. Hvis ikke samtykke kan opnås fra den anden forælder, kan Familieretshuset give tilladelse til rejse til udlandet med barnet i en kortere periode, hvis omstændigheder taler for det.

Læs mere om forældremyndighed advokat

Hvis man alligevel tager barnet med på ferie

Hvis der er fælles forældremyndighed over barnet og der er uenighed om forældremyndigheden, og Familieretshuset ikke vil give tilladelse til samvær i udlandet, kan rejse til udlandet karakteriseres som en international børnebortførelse. Kriterierne herfor er nemlig; at der er uenighed om forældremyndigheden, at der er ikke truffet afgørelse om, at barnet må tage ophold i udlandet, samt at den anden forælder har taget barnet med til udlandet eller tilbageholder barnet i udlandet uden samtykke fra den anden forælder med henblik på at blive i udlandet.

Hvis det alene er den ene af forældrene, der har forældremyndigheden over barnet, er der tale om en international børnebortførelse, når den anden forælder tager barnet med til udlandet og tilbageholder barnet, uden at der er truffet afgørelse om, at barnet må opholde sig i udlandet under samvær.

Læs mere om skilsmisse og børn

Hvordan får man sit barn hjem igen?

Børne- og Socialministeriet har en koordinationsenhed for børnebortførelser, som man kan kontakte, hvis man ønsker hjælp til at få barnet hjem til Danmark. Tilbagegivelse af barnet til den anden forælder kan ske efter Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen eller Europarådskonventionen. Alle lande, der har tiltrådt en konvention har en centralmyndighed, der behandler denne type sager og i Danmark er det Børne- og Socialministeriets koordinationsenhed. Har det pågældende land, som barnet opholder sig i ikke tiltrådt nogen af konventionerne behandler Udenrigsministeriet sagen. I Danmark skal man altid starte med at kontakte Børne- og Socialministeriets koordinationsenhed.

Hvis der er akut risiko

Er der en akut risiko for, at dit barn er på vej ud af landet uretmæssigt med den anden forælder, skal du kontakte politiet. Politiet har derefter mulighed for at forhindre at barnet forlader landet. Er dit barn allerede i udlandet er det ikke en akut situation.

Såfremt forældrene ikke kan blive enige om at få barnet hjem til den anden forælder, er der mulighed for at søge retshjælp/fri proces til dækning af udgifterne til advokatbistand til sagen.

Den forælder, der har forældremyndigheden alene må gerne rejse til udlandet med barnet uden den anden forælders samtykke – og der er således ikke tale om en international børnebortførelse.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med rejse til udlandet med børn.

Artiklen er opdateret april 2019

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross