5 gode råd til jul i den sammenbragte familie

28. november 2022
3 minutters læsetid
jul i sammenbragte familie

Særligt den første jul efter et brud mellem forældrene kan være hård for både børn og voksne og være forbundet med forskellige følelser for alle.

Uanset om I skal holde juleaften sammen eller hver for sig, og om I skal holde jul med eller uden børn, er det vigtigt, at I får afstemt jeres forventninger og får talt om, hvad I tænker vil fungere bedst for jeres familie for jeres barns skyld, så I alle kan få skabt nye rammer for julen fremadrettet.

Vi har her samlet 5 gode råd til, hvad der kan være med til at gøre julen til en bedre oplevelse for både jer og jeres børn, uanset at I som forældre ikke længere er sammen.

1. Planlæg i god tid

Sørg for at planlægge julen i god tid, så børnene også kan forberede sig på, hvad der skal ske og hvornår de skal være sammen med jer hver især.

Det kan være en fordel at have en tydelig plan for, hvordan samværet skal forløbe igennem hele juleferien, så der ikke opstår uoverensstemmelser midt i julen, som skal være en glædelig højtid for især jeres børn.

2. Tag stilling til, om der skal være én eller flere juleaftener

Nogle forældre vælger af hensyn til børnene at holde fast i at holde juleaften sammen efter de er gået fra hinanden. Det er ikke alle familier, hvor det er muligt, og som tiden går, kan der også komme nye partnere blandt forældrene, så det heller ikke fremadrettet er en mulighed.

I bør overveje, om det vil fungere for netop jeres familie fortsat at holde juleaften sammen, eller om det skal splittes op. At holde fast i at holde juleaftenen sammen forudsætter et godt samarbejde, som ikke er præget af konflikter, da jeres børn vil mærke det.

Hvis I holder juleaften hver for sig, bør I sørge for at afstemme det med hinanden, om der skal holdes to fulde juleaftener for børnene, hvor der er både julemad, gaver og dans om juletræ, eller om I vælger, at der i stedet alene skal holdes én juleaften, som så går på skift mellem jer hvert år.

3. Bevar jeres barns velkendte traditioner

Hvis I har haft faste traditioner, mens I var sammen som forældre, kan det være en god ide at lade en del af de faste traditioner gå igen, uanset hvilken af forældrene barnet er hos. På den måde sikres det velkendte og det trygge i de traditioner, som jeres børn kan huske fra år til år.

I kan sagtens medinddrage jeres børn i dette og spørge, hvad de helt særligt forbinder med julen, og hvad de har lyst til at lave sammen med jer.

4. Undgå at gøre gaverne til en konkurrence

Mange forældre forsøger efter et brud at kompensere for at julen ikke bliver den samme, som den var førhen, ved at købe større gaver til børnene.

I kan med fordel afveje med hinanden, hvad størrelsen af gaverne skal være, og om I eventuelt stadig skal give fælles julegave til jeres børn.

5. Lad jeres barn nyde julen ved den anden forælder

Det er uden tvivl bedst at være den forælder, som har børnene til juleaften, ligesom det omvendt er sværest at være den forælder, der ikke holder juleaften med børnene.

I bør begge huske på, at børnene ikke skal bruge energi på at bekymre sig om den af jer, som ikke tilbringer juleaften sammen med børnene. Det kan I bidrage med ved at sende børnene afsted til juleaften ved den anden forælder på en positiv måde og ved ikke at inddrage børnene i, hvordan I selv har det med at være den forælder, som skal juleaften uden børnene.

Læs mere om samvær advokat

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross