Fordeling af samvær i sommerferien

30. maj 2022
2 minutters læsetid
Samvær i sommerferien

Sommerferien nærmer sig, og vi oplever derfor også mange, der kontakter os med spørgsmål til samvær i sommerferien, fordi der kan være tvivl eller uenighed om, hvordan samværet skal fordeles mellem forældrene.

Hvordan fordeler vi samvær i sommerferien?

Hvis I som forældre har indgået en samværsaftale, der indeholder aftale om feriesamvær, gælder jeres aftale. Hvis Familieretshuset tidligere har truffet en afgørelse omkring feriesamvær, og denne afgørelse ikke er ændret af en ny aftale mellem jer, vil det være afgørelsen fra Familieretshuset, der er afgørende for feriesamværet.

Hvis ikke I har en aftale om fordeling af samværet, kan den af jer, der er bopælsforælder frit melde ferie inden for barnets normale skoleferier, herunder eksempelvis sommerferien. Det gælder også, selvom det vil gå ud over det løbende samvær, som I praktiserer til dagligt.

Hvis man som bopælsforælder derimod ønsker at melde ferie uden for barnets normale sommerferie, skal det aftales med samværsforælderen. I tilfælde af, at I ikke kan blive enige, kan man ansøge Familieretshuset om bortfald af samvær.

Hvis ikke I som forældre kan blive enige om feriesamværet, kan I bede Familieretshuset om hjælp til at nå frem til en fælles aftale ved brug af børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. Hvis I heller ikke kan blive enige ved hjælp af Familieretshusets forskellige tilbud, kan Familieretshuset eller Familieretten træffe en afgørelse om feriesamvær ud fra en konkret vurdering af, hvad der skønnes at være bedst for netop jeres barn.

Samværsaftale kan skabe klarhed

Hvis I selv kan blive enige om feriesamværet, anbefaler vi, at I får lavet en skriftlig aftale, så der er klare linjer for, hvad der er aftalt mellem jer, og så I kan holde jer til aftalen, hvis der skulle opstå uenighed efterfølgende.

En aftale om samvær skal ikke anmeldes til Familieretshuset, og I behøver derfor heller ikke nødvendigvis at inddrage Familieretshuset. En samværsaftale kan eventuelt udarbejdes i samarbejde med en advokat, så det sikres, at aftalen er holdbar og tager højde for de væsentligste forhold ved tilrettelæggelse af ferien.
Læs mere om samvær

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross