Skilsmissepapirer

Er parterne uenige?

Hvis man ikke er enig om skilsmissen, eller hvis kun den ene ægtefælle underskriver, vil Familieretshuset indkalde begge parter til en vilkårsforhandling. Hvis der på dette møde opnås enighed, udstedes bevilling.

Hvis der ikke kan opnås enighed, vil Familieretshuset afgøre, om betingelserne for skilsmissen er opfyldt samt afgøre, hvilke vilkår der skal gælde for skilsmissen. 

Allerede i forbindelse med indgivelse af anmodning om separation eller skilsmisse, bør du kontakte en rutineret familierets advokat for at sikre den bedste proces for din sag.

Læs mere om skilsmisse og separation.

Lyt til vores podcasts

Se flere

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Lene Marie Braad
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross