Skilsmissepapirer

Hvis man ønsker en separation eller skilsmisse er det obligatorisk at starte ved Familieretshuset - det, der tidligere hed Statsforvaltningen.

På hjemmesiden familieretshuset.dk kan du finde skilsmissepapirer online. Disse skal udfyldes elektronisk og indsendes sammen med det gebyr, som Familieretshuset har oplyst på siden.

Læs mere om Familieretshusets gebyrer her.

Det er muligt at blive forholdsvist hurtigt skilt, hvis der er enighed om skilsmissen og vilkårene for skilsmissen. Begge ægtefæller skal bekræfte enigheden med deres digitale underskrift på skilsmissepapirerne, hvorefter Familieretshuset udsteder en bevilling på dette grundlag.

Er parterne uenige?

Hvis man ikke er enig om skilsmissen, eller hvis kun den ene ægtefælle underskriver, vil Familieretshuset indkalde begge parter til en vilkårsforhandling. Hvis der på dette møde opnås enighed, udstedes bevilling.

Hvis der ikke kan opnås enighed, vil Familieretshuset afgøre, om betingelserne for skilsmissen er opfyldt samt afgøre, hvilke vilkår der skal gælde for skilsmissen. 

Allerede i forbindelse med indgivelse af anmodning om separation eller skilsmisse, bør du kontakte en rutineret familierets advokat for at sikre den bedste proces for din sag.

Læs mere om skilsmisse og separation.

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Lene Marie Braad
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross