Selskabsloven: Ændringer i selskabskapital og registrering af reelle ejere

4. juni 2018
2 minutters læsetid

Første juli 2018 træder en revideret udgave af selskabsloven i kraft. Formålet med ændringerne af selskabsloven er at styrke det danske erhvervsliv og skabe en bedre iværksætter- og aktiekultur. Kontakt os allerede i dag, hvis du har behov for rådgivning i forbindelse med lovens ikrafttræden.

Her gennemgås nogle af de væsentlige ændringer.

Nedsættelse af selskabskapitalen i aktieselskaber

Lovændringen sker fordi flere af vores nabolande, har et lavere kapitalkrav til selskabskapitalen i aktieselskaber.

På trods af ovennævnte formål med lovændringen, så vil det danske kapitalkrav til aktieselskaber efter den 1. juli 2018 fortsat være over EU’s selskabsdirektivs minimumskapitalkrav på 25.000,00 Euro.

Men, med ændringerne i selskabsloven bliver det muligt at stifte et aktieselskab med en selskabskapital på kr. 400.000,00 mod det nuværende krav om en selskabskapital på kr. 500.000,00.

Ændringen i selskabsloven medfører også, at muligheden for delvis indbetaling af selskabskapitalen på 25 procent falder fra kr. 125.000,00 til kr. 100.000,00.

Under forudsætning af at reglerne om kapitalnedsættelse overholdes, så giver lovændringen endvidere mulighed for, at eksisterende aktieselskaber med en selskabskapital på kr. 500.000,00 kan nedsætte selskabskapitalen til DKK 400.000,00.

En anden konsekvens af lovændringen er, at en omdannelse fra et anpartsselskab til aktieselskab allerede kan iværksættes når selskabet har opnået en kapital på kr. 400.000,00.

Registrering af reelle ejer

De selskabsretlige love indeholder en forudsætning om, at der skal være åbenhed om selskabets forhold. Som en konsekvens heraf har en række virksomhedstyper siden den 1. december 2017 haft pligt til at registrere og offentliggøre oplysninger om deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Det har indtil den 1. juli 2018 imidlertid ikke været et krav, at de reelle ejere skulle registreres samtidig ved selskabets stiftelse. Lovændringen medfører et krav herom for kapitalselskaber (dvs. A/S, ApS og IVS), virksomheder med begrænset ansvar, erhvervsdrivende fonde samt registreringspligtige interessentskaber og kommanditselskaber.

Det bliver således en betingelse for selskabets endelige registrering hos Erhvervsstyrelsen, at selskabets reelle ejere samtidig angives. Fristen for at registrere reelle ejere bliver derfor sammenfaldende med den generelle anmeldelsesfrist på 14 dage efter stiftelsesdokumentet er underskrevet.

Lovændringen medfører desuden, at Erhvervsstyrelsen med virkning fra den 1. juli 2018 får mulighed for at sende et selskab til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis der ikke er sket indberetning til registret over reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen udsender dog forinden et varsel, hvorefter selskabet skal berigtige forholdet. Såfremt dette ikke sker inden udløbet af tidsfristen, så er Erhvervsstyrelsen berettiget til at tvangsopløse selskabet.

De nye regler om tvangsopløsning gælder ikke for interessentskaber eller kommanditselskaber.

Har du spørgsmål eller behov for rådgivning i forbindelse med ændringerne i selskabsloven?
Kontakt os på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross