Kapitalnedsættelse

Kapitalnedsættelse

Hvorfor lave en kapitalnedsættelse?

Selskabslovens § 188 anerkender tre lovlige årsager til at gennemføre en kapitalnedsættelse:

  • Dækning af et underskud
  • Udbetaling til kapitalejere, eller
  • Henlæggelse til særlig reserve

Herudover kan der lægge en række kommercielle årsager bagved ovenstående. Eksempelvis kan det være ønskeligt at reducere selskabskapitalen til det lavest lovlige beløb, før selskabet sælges til tredjemand, således at køber ikke skal optage lån til at finansiere køb af en for køber unødig høj selskabskapital.

Hvad er frie midler ved kapitalnedsættelse?

En kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere eller til henlæggelse til særlig reserve, kan ske til underkurs. Dette betyder, at beløbet som udbetales eller henlægges er lavere, end det nominelle beløb hvormed kapitalen nedsættes. I konsekvensen af en sådan kapitalnedsættelse stiger frie reserver med restbeløbet.

Udbetales der kr. 500 til kapitalejerne efter en kapitalnedsættelse på kr. 750, vil de resterende kr. 250 tilgå de frie reserver.

Skat og kapitalnedsættelse

Foruden den selskabsretlige konsekvens ved kapitalnedsættelse efter selskabslovens regler, kan kapitalnedsættelser ligeledes have skattemæssige konsekvenser. Særligt i forbindelse med kapitalnedsættelse / udbytte / udbytteskat bør de samlede transaktioner vurderes i en sammenhæng.

Det anbefales, at der søges rådgivning i forbindelse med den enkelte konkrete transaktion, og betydningen af kapitalnedsættelse beskatning.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i kapitalnedsættelse

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Christian Bay Nielsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross