Kapitalnedsættelse

Kapitalnedsættelse er – som navnet antyder – en proces for nedsættelse af et selskabs kapital, dvs. der fjernes værdier fra selskabskapitalen. Selskabskapitalen er den kapital, som er knyttet til selve selskabets kapitalandele. I modsætning til f.eks. de frie reserver, er selskabskapitalen ikke midler, som selskabet frit og ubegrænset kan disponere over.

Eksempelvis kan en kapitalnedsættelse i anpartsselskab (ApS) indebære, at selskabskapitalen reduceres fra kr. 100.000 til kr. 40.000 med det formål, at de overskydende kr. 60.000 skal anvendes til at dække selskabets underskud.

Vær opmærksom på, at der gælder strenge krav i forbindelse med kapitalnedsættelse i selskaber, og at processen kan involvere både selskabsretlige og skatteretlige aspekter.

De selskabsretlige regler for kapitalnedsættelse kan fortrinsvist findes i selskabslovens kapitel 11, særligt §§ 185 - 194.

Kontakt en af vores specialiserede erhvervsadvokater

Hvorfor lave en kapitalnedsættelse?

Selskabslovens § 188 anerkender tre lovlige årsager til at gennemføre en kapitalnedsættelse:

 • Dækning af et underskud
 • Udbetaling til kapitalejere, eller
 • Henlæggelse til særlig reserve

Herudover kan der lægge en række kommercielle årsager bagved ovenstående. Eksempelvist kan det være ønskeligt at reducere selskabskapitalen til det lavest lovlige beløb, før selskabet sælges til tredjemand, således at køber ikke skal optage lån til at finansiere køb af en for køber unødig høj selskabskapital.

Hvad er frie midler ved kapitalnedsættelse?

En kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere eller til henlæggelse til særlig reserve, kan ske til underkurs. Dette betyder, at beløbet som udbetales eller henlægges er lavere, end det nominelle beløb hvormed kapitalen nedsættes. I konsekvensen af en sådan kapitalnedsættelse stiger frie reserver med restbeløbet.

Udbetales der kr. 500 til kapitalejerne efter en kapitalnedsættelse på kr. 750, vil de resterende kr. 250 tilgå de frie reserver.

Skat og kapitalnedsættelse

Foruden den selskabsretlige konsekvens ved kapitalnedsættelse efter selskabslovens regler, kan kapitalnedsættelser ligeledes have skattemæssige konsekvenser. Særligt i forbindelse med kapitalnedsættelse / udbytte / udbytteskat bør de samlede transaktioner vurderes i en sammenhæng.

Det anbefales, at der søges rådgivning i forbindelse med den enkelte konkrete transaktion, og betydningen af kapitalnedsættelse beskatning.

 

Dine specialister i kapitalnedsættelse

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross