Styrk likviditeten – få styr på dit ejendomsforbehold

17. januar 2018
3 minutters læsetid

Du har netop solgt en vare. For at være sikker på at få dine penge, har du taget ejendomsforbehold i varen. Men er det ejendomsforbehold nu også gyldigt? Hvis ikke, risikerer du at miste både vare og penge. Vi kan hjælpe med at sikre gyldigheden af dine ejendomsforbehold og dermed styrke din likviditet.

Når virksomheder sælger sine varer på kredit, ønsker langt de fleste at have en vis form for sikkerhed for betalingen. Ved at tage et ejendomsforbehold i varen, sikrer man sig, at ejendomsretten til varen først går over til køber, når samtlige betingelser for salget er opfyldt. Typisk når køber har betalt den fulde købesum. Det er en relativt simpel og ganske gratis sikkerhed at tage for betalingen.

Da ejendomsforbehold er gratis og enkelt at få, er det en meget udbredt sikkerhedsret her i landet. På trods af at et ejendomsforbehold er enkelt at tage, er der nogle formaliteter, som skal være op-fyldt, for at ejendomsforbeholdet er gyldigt. Mange er ikke opmærksomme på disse formaliteter og er derfor af den opfattelse, at de har taget et gyldigt ejendomsforbehold, uden at de rent faktisk har det.

Har du ikke taget et gyldigt ejendomsforbehold, kan du risikere aldrig at få dine penge eller få varen retur, hvis køber ikke kan betale, idet ejendomsforbeholdet er uden retsvirkning, hvis det ikke er taget korrekt.

Hvad er et ejendomsforbehold?

Et ejendomsforbehold betyder, at den vare, en virksomhed sælger, forbliver sælgers ejendom, indtil hele købesummen er betalt.

Sælger kan med et gyldigt ejendomsforbehold kræve den solgte vare tilbage, såfremt køber ikke betaler for varen. Som sælger har man derfor en sikkerhed for betaling i den solgte genstand, som altså vil kunne kræves tilbage i tilfælde af manglende betaling.

Ejendomsforholdet er særligt relevant i tilfælde af købers konkurs, idet sælger derved opnår ret til at kræve varen udleveret fra konkursboet. Såfremt der ikke er taget et gyldigt ejendomsforbehold, vil varen tilfalde konkursboet, og sælger kan alene rette et krav i konkursboet på lige fod med øvrige kreditorer.

Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på, om de ejendomsforbehold, man tager, er gyldige.

Hvornår er et ejendomsforbehold gyldigt?

Som sælger kan man tage et ejendomsforbehold i sine varer, uanset om varen sælges til en erhvervsdrivende eller forbruger. Der stilles dog strengere krav til et gyldigt ejendomsforbehold over for en forbruger.

Gyldighedsbetingelserne for et ejendomsforbehold, som skal tages overfor en forbruger, er følgende:

 • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt mellem sælger og køber senest ved varens overgivelse til køber
 • Den samlede købesum skal overstige kr. 2.000,00
 • Der skal være aftalt en fast afdragsprofil
 • Køber skal, senest ved overgivelsen af varen, have betalt mindst 20 % af varens samlede pris
 • Varer omfattet af ejendomsforbeholdet skal kunne identificeres

Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, hvis der tages et ejendomsforbehold over for en erhvervsdrivende. Dog behøver kravet om at køber skal have betalt mindst 20 % af varens samlede pris, ikke nødvendigvis at være opfyldt.

Herudover kan der være særlige krav til et ejendomsforbeholds gyldighed. Eksempelvis skal ejendomsforbehold i motorkøretøjer tinglyses i bilbogen for at opnå gyldighed.

Typiske faldgruber

Samtlige betingelser skal være opfyldt, for at et ejendomsforbehold er gyldigt.

I praksis er det den første betingelse, der volder de største problemer, og primært her at ejendomsforbeholdet mister sin gyldighed.

Ejendomsforbeholdet skal være aftalt forud for overlevering af varen. Det er ikke tilstrækkeligt blot at tage et ejendomsforbehold i den faktura, som sendes til køber, idet dette ikke udgør en aftale mellem køber og sælger.

Det er derfor vigtigt, at ejendomsforbeholdet aftales forud for overlevering af varen.

Det er ligeledes vigtigt, at være opmærksom på, at ovenstående regler alene gælder for salg i Danmark. Der kan være stor forskel på reglerne omkring ejendomsforbehold fra land til land. Det vil typisk være reglerne i købers land, der er afgørende for, hvorvidt et ejendomsforbehold er gyldigt.

Et tredje forhold, som er væsentligt at være opmærksom på, er, at det ikke er muligt at tage ejendomsforbehold i en vare, som sælger vidste eller burde vide, at køber købte med henblik på videre-salg.

Få styr på ejendomsforbeholdene

Er du i tvivl om, hvorvidt du tager gyldige ejendomsforbehold i forbindelse med dine kreditsalg, vil det være en god idé at opsøge os for at få den rette rådgivning.

Hos STORM Advokatfirma bistår vi med rådgivning omkring ejendomsforbehold og andre juridiske virkemidler, som kan sikre og styrke din virksomheds likviditet.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross