mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Styrk likviditeten – få styr på dit ejendomsforbehold

Dato: 
|

Styrk likviditeten – få styr på dit ejendomsforbehold

Du har netop solgt en vare. For at være sikker på at få dine penge, har du taget ejendomsforbehold i varen. Men er det ejendomsforbehold nu også gyldigt? Hvis ikke, risikerer du at miste både vare og penge. Vi kan hjælpe med at sikre gyldigheden af dine ejendomsforbehold og dermed styrke din likviditet.

Når virksomheder sælger sine varer på kredit, ønsker langt de fleste at have en vis form for sikkerhed for betalingen. Ved at tage et ejendomsforbehold i varen, sikrer man sig, at ejendomsretten til varen først går over til køber, når samtlige betingelser for salget er opfyldt. Typisk når køber har betalt den fulde købesum. Det er en relativt simpel og ganske gratis sikkerhed at tage for betalin-gen.

Da ejendomsforbehold er gratis og enkelt at få, er det en meget udbredt sikkerhedsret her i landet. På trods af at et ejendomsforbehold er enkelt at tage, er der nogle formaliteter, som skal være op-fyldt, for at ejendomsforbeholdet er gyldigt. Mange er ikke opmærksomme på disse formaliteter og er derfor af den opfattelse, at de har taget et gyldigt ejendomsforbehold, uden at de rent faktisk har det.

Har du ikke taget et gyldigt ejendomsforbehold, kan du risikere aldrig at få dine penge eller få varen retur, hvis køber ikke kan betale, idet ejendomsforbeholdet er uden retsvirkning, hvis det ikke er taget korrekt.

Hvad er et ejendomsforbehold?
Et ejendomsforbehold betyder, at den vare, en virksomhed sælger, forbliver sælgers ejendom, indtil hele købesummen er betalt.

Sælger kan med et gyldigt ejendomsforbehold kræve den solgte vare tilbage, såfremt køber ikke betaler for varen. Som sælger har man derfor en sikkerhed for betaling i den solgte genstand, som altså vil kunne kræves tilbage i tilfælde af manglende betaling.

Ejendomsforholdet er særligt relevant i tilfælde af købers konkurs, idet sælger derved opnår ret til at kræve varen udleveret fra konkursboet. Såfremt der ikke er taget et gyldigt ejendomsforbehold, vil varen tilfalde konkursboet, og sælger kan alene rette et krav i konkursboet på lige fod med øvrige kreditorer.

Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på, om de ejendomsforbehold, man tager, er gyl-dige.

Hvornår er et ejendomsforbehold gyldigt?
Som sælger kan man tage et ejendomsforbehold i sine varer, uanset om varen sælges til en er-hvervsdrivende eller forbruger. Der stilles dog strengere krav til et gyldigt ejendomsforbehold over for en forbruger.

Gyldighedsbetingelserne for et ejendomsforbehold, som skal tages overfor en forbruger, er følgende:

 • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt mellem sælger og køber senest ved varens overgivelse til køber
 • Den samlede købesum skal overstige kr. 2.000,00
 • Der skal være aftalt en fast afdragsprofil
 • Køber skal, senest ved overgivelsen af varen, have betalt mindst 20 % af varens samle-de pris
 • Varer omfattet af ejendomsforbeholdet skal kunne identificeres

Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, hvis der tages et ejendomsforbehold over for en erhvervsdrivende. Dog behøver kravet om at køber skal have betalt mindst 20 % af varens samlede pris, ikke nødvendigvis at være opfyldt.

Herudover kan der være særlige krav til et ejendomsforbeholds gyldighed. Eksempelvis skal ejendomsforbehold i motorkøretøjer tinglyses i bilbogen for at opnå gyldighed.

Typiske faldgruber
Samtlige betingelser skal være opfyldt, for at et ejendomsforbehold er gyldigt.

I praksis er det den første betingelse, der volder de største problemer, og primært her at ejendomsforbeholdet mister sin gyldighed.

Ejendomsforbeholdet skal være aftalt forud for overlevering af varen. Det er ikke tilstrækkeligt blot at tage et ejendomsforbehold i den faktura, som sendes til køber, idet dette ikke udgør en aftale mellem køber og sælger.

Det er derfor vigtigt, at ejendomsforbeholdet aftales forud for overlevering af varen.

Det er ligeledes vigtigt, at være opmærksom på, at ovenstående regler alene gælder for salg i Danmark. Der kan være stor forskel på reglerne omkring ejendomsforbehold fra land til land. Det vil typisk være reglerne i købers land, der er afgørende for, hvorvidt et ejendomsforbehold er gyldigt.

Et tredje forhold, som er væsentligt at være opmærksom på, er, at det ikke er muligt at tage ejendomsforbehold i en vare, som sælger vidste eller burde vide, at køber købte med henblik på videre-salg.

Få styr på ejendomsforbeholdene
Er du i tvivl om, hvorvidt du tager gyldige ejendomsforbehold i forbindelse med dine kreditsalg, vil det være en god idé at opsøge os for at få den rette rådgivning.

Hos STORM Advokatfirma bistår vi med rådgivning omkring ejendomsforbehold og andre juridiske virkemidler, som kan sikre og styrke din virksomheds likviditet.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.