mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder

 • STORM
 • Artikler
 • Nu er der nye regler om registrering af virksomheders reelle ejere

Dato: 
|

Nu er der nye regler om registrering af virksomheders reelle ejere

Nye regler, der træder i kraft i denne måned, betyder større gennemsigtighed når det gælder virksomhedens reelle ejere. Reglerne øger bl.a. kravet til registrering. Kontakt STORM Advokatfirma, hvis vi skal hjælpe dig.

Siden 2014 har alle danske kapitalselskaber været forpligtet til at registre sine legale ejere i Det Offentlige Ejerregister. Legale ejere er de fysiske eller juridiske personer, der ejer mere end 5 % af selskabets stemmerettigheder eller kapital.

Fra den 23. maj 2017 bliver disse regler suppleret af nye regler omkring registrering af virksomheders reelle ejere. De nye regler indebærer, at en lang række virksomheder, som i dag er undtaget fra registreringen i Det Offentlige Ejerregister, nu skal registrere nogle grundlæggende oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

De nye regler implementerer skattelypakken og 4. hvidvasksdirektiv for at øge gennemsigtigheden i danske virksomheders reelle ejerstruktur. Det sker for at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask.

Hvilke virksomheder skal registrere?

Følgende selskaber og virksomheder er omfattet af de nye bestemmelser omkring registrering af de reelle ejere:

– IVS – Iværksætterselskaber
– ApS – Anpartsselskaber
– A/S – Aktieselskabet
– P/S – Partnerselskaber
– K/S – Kommanditselskaber
– I/S – Interessentskaber
– Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
– Finansielle virksomheder
– Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
– Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Undtaget fra de nye regler er således kun børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder, medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejede mindre virksomheder og filialer.

Hvem skal registreres?

Det er virksomhedernes reelle ejer(e), der skal registreres. Reelle ejere er defineret som den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller på anden måde udøver kontrol over virksomheden ved hjælp af andre midler. Kontrol ved hjælp af andre midler kunne eksempelvis være gennem aftaler, tegningsretter eller købsoptioner eller en ret til at udpege flertallet af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Det er ikke fastlagt, hvor meget en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden udgør. Det kan dog udledes af forarbejderne til den nye lov, at der skal gælde en vejledende indikation på 25 %. Dette skal dog til enhver tid sammenholdes med virksomhedens reelle ejerskabsforhold.

Kan der ikke identificeres en reel ejer af virksomheden, eller er der ingen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af virksomhedens daglige ledelse optages som reelle ejere.
Det er virksomhedens ansvar at indhente oplysninger om og foretage registrering af den eller de reelle ejere. Virksomhedens ledelse kan pålægges et ansvar herfor, hvis ikke registreringen foretages rettidigt.

Hvad skal registreres?

Af lovbemærkningerne fremgår det, at oplysningerne om reelle ejere, som minimum skal indeholde følgende:

– Fulde navn, adresse og fødselsdato
– Nationalitet
– Bopæl og bopælsland
– Art og omfang af rettigheder
– CPR-nummer eller tilsvarende dokumentation, der sikrer entydig identifikation af den pågældende person, herunder fødselsdato, såfremt personen ikke har et CPR-nummer (fortrolig oplysning, som ikke offentliggøres).

Hvor og hvornår skal registreringen foretages?

Registreringen af oplysningerne om virksomhedens reelle ejere skal ske via Erhvervsstyrelsens online platform VIRK.dk, hvor registreringen åbner fra den 23. maj 2017.

Registreringerne af nuværende ejerforhold skal være sket senest den 1. december 2017.

Vi opfordrer derfor til at få registreret oplysningerne hurtigst muligt efter den 23. maj 2017. Kontakt STORM Advokatfirma, hvis du ønsker vores bistand i forbindelse med registrering af oplysningerne.

Skrevet af 

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier