Nu er der nye regler om registrering af virksomheders reelle ejere

9. maj 2017
3 minutters læsetid

Nye regler, der træder i kraft i denne måned, betyder større gennemsigtighed når det gælder virksomhedens reelle ejere. Reglerne øger bl.a. kravet til registrering. Kontakt STORM Advokatfirma, hvis vi skal hjælpe dig.

Siden 2014 har alle danske kapitalselskaber været forpligtet til at registre sine legale ejere i Det Offentlige Ejerregister. Legale ejere er de fysiske eller juridiske personer, der ejer mere end 5 % af selskabets stemmerettigheder eller kapital.

Fra den 23. maj 2017 bliver disse regler suppleret af nye regler omkring registrering af virksomheders reelle ejere. De nye regler indebærer, at en lang række virksomheder, som i dag er undtaget fra registreringen i Det Offentlige Ejerregister, nu skal registrere nogle grundlæggende oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

De nye regler implementerer skattelypakken og 4. hvidvasksdirektiv for at øge gennemsigtigheden i danske virksomheders reelle ejerstruktur. Det sker for at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask.

Hvilke virksomheder skal registrere?

Følgende selskaber og virksomheder er omfattet af de nye bestemmelser omkring registrering af de reelle ejere:

– IVS – Iværksætterselskaber
– ApS – Anpartsselskaber
– A/S – Aktieselskabet
– P/S – Partnerselskaber
– K/S – Kommanditselskaber
– I/S – Interessentskaber
– Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
– Finansielle virksomheder
– Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
– Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Undtaget fra de nye regler er således kun børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder, medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejede mindre virksomheder og filialer.

Hvem skal registreres?

Det er virksomhedernes reelle ejer(e), der skal registreres. Reelle ejere er defineret som den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller på anden måde udøver kontrol over virksomheden ved hjælp af andre midler. Kontrol ved hjælp af andre midler kunne eksempelvis være gennem aftaler, tegningsretter eller købsoptioner eller en ret til at udpege flertallet af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Det er ikke fastlagt, hvor meget en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden udgør. Det kan dog udledes af forarbejderne til den nye lov, at der skal gælde en vejledende indikation på 25 %. Dette skal dog til enhver tid sammenholdes med virksomhedens reelle ejerskabsforhold.

Kan der ikke identificeres en reel ejer af virksomheden, eller er der ingen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af virksomhedens daglige ledelse optages som reelle ejere.
Det er virksomhedens ansvar at indhente oplysninger om og foretage registrering af den eller de reelle ejere. Virksomhedens ledelse kan pålægges et ansvar herfor, hvis ikke registreringen foretages rettidigt.

Hvad skal registreres?

Af lovbemærkningerne fremgår det, at oplysningerne om reelle ejere, som minimum skal indeholde følgende:

– Fulde navn, adresse og fødselsdato
– Nationalitet
– Bopæl og bopælsland
– Art og omfang af rettigheder
– CPR-nummer eller tilsvarende dokumentation, der sikrer entydig identifikation af den pågældende person, herunder fødselsdato, såfremt personen ikke har et CPR-nummer (fortrolig oplysning, som ikke offentliggøres).

Hvor og hvornår skal registreringen foretages?

Registreringen af oplysningerne om virksomhedens reelle ejere skal ske via Erhvervsstyrelsens online platform VIRK.dk, hvor registreringen åbner fra den 23. maj 2017.

Registreringerne af nuværende ejerforhold skal være sket senest den 1. december 2017.

Vi opfordrer derfor til at få registreret oplysningerne hurtigst muligt efter den 23. maj 2017. Kontakt STORM Advokatfirma, hvis du ønsker vores bistand i forbindelse med registrering af oplysningerne.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross