mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Artikler
 • Nu er der nye regler om registrering af virksomheders reelle ejere

Dato: 
|

Nu er der nye regler om registrering af virksomheders reelle ejere

Nye regler, der træder i kraft i denne måned, betyder større gennemsigtighed når det gælder virksomhedens reelle ejere. Reglerne øger bl.a. kravet til registrering. Kontakt STORM Advokatfirma, hvis vi skal hjælpe dig.

Siden 2014 har alle danske kapitalselskaber været forpligtet til at registre sine legale ejere i Det Offentlige Ejerregister. Legale ejere er de fysiske eller juridiske personer, der ejer mere end 5 % af selskabets stemmerettigheder eller kapital.

Fra den 23. maj 2017 bliver disse regler suppleret af nye regler omkring registrering af virksomheders reelle ejere. De nye regler indebærer, at en lang række virksomheder, som i dag er undtaget fra registreringen i Det Offentlige Ejerregister, nu skal registrere nogle grundlæggende oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

De nye regler implementerer skattelypakken og 4. hvidvasksdirektiv for at øge gennemsigtigheden i danske virksomheders reelle ejerstruktur. Det sker for at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask.

Hvilke virksomheder skal registrere?

Følgende selskaber og virksomheder er omfattet af de nye bestemmelser omkring registrering af de reelle ejere:

– IVS – Iværksætterselskaber
– ApS – Anpartsselskaber
– A/S – Aktieselskabet
– P/S – Partnerselskaber
– K/S – Kommanditselskaber
– I/S – Interessentskaber
– Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
– Finansielle virksomheder
– Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
– Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Undtaget fra de nye regler er således kun børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder, medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejede mindre virksomheder og filialer.

Hvem skal registreres?

Det er virksomhedernes reelle ejer(e), der skal registreres. Reelle ejere er defineret som den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller på anden måde udøver kontrol over virksomheden ved hjælp af andre midler. Kontrol ved hjælp af andre midler kunne eksempelvis være gennem aftaler, tegningsretter eller købsoptioner eller en ret til at udpege flertallet af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Det er ikke fastlagt, hvor meget en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden udgør. Det kan dog udledes af forarbejderne til den nye lov, at der skal gælde en vejledende indikation på 25 %. Dette skal dog til enhver tid sammenholdes med virksomhedens reelle ejerskabsforhold.

Kan der ikke identificeres en reel ejer af virksomheden, eller er der ingen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af virksomhedens daglige ledelse optages som reelle ejere.
Det er virksomhedens ansvar at indhente oplysninger om og foretage registrering af den eller de reelle ejere. Virksomhedens ledelse kan pålægges et ansvar herfor, hvis ikke registreringen foretages rettidigt.

Hvad skal registreres?

Af lovbemærkningerne fremgår det, at oplysningerne om reelle ejere, som minimum skal indeholde følgende:

– Fulde navn, adresse og fødselsdato
– Nationalitet
– Bopæl og bopælsland
– Art og omfang af rettigheder
– CPR-nummer eller tilsvarende dokumentation, der sikrer entydig identifikation af den pågældende person, herunder fødselsdato, såfremt personen ikke har et CPR-nummer (fortrolig oplysning, som ikke offentliggøres).

Hvor og hvornår skal registreringen foretages?

Registreringen af oplysningerne om virksomhedens reelle ejere skal ske via Erhvervsstyrelsens online platform VIRK.dk, hvor registreringen åbner fra den 23. maj 2017.

Registreringerne af nuværende ejerforhold skal være sket senest den 1. december 2017.

Vi opfordrer derfor til at få registreret oplysningerne hurtigst muligt efter den 23. maj 2017. Kontakt STORM Advokatfirma, hvis du ønsker vores bistand i forbindelse med registrering af oplysningerne.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.