Strammere regler for registrering af reelle ejere

7. maj 2019
2 minutters læsetid

Ny lov betyder, at selskaber får pligt til mindst én gang årligt at undersøge, om der er ændringer i de oplysninger om selskabets reelle ejere, der er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system. Lad os hjælpe dig med den korrekte registrering af reelle ejere.

Folketinget har besluttet at foretage ændring af selskabsloven og forskellige andre love, for at implementere den del af det 5. hvidvaskdirektiv, der omhandler virksomheders, selskabers og fondes pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.

Det medfører blandt andet, at selskabers nuværende pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere, suppleres med en pligt til mindst én gang årligt at undersøge, om der er ændringer i de oplysninger om selskabets reelle ejere, der er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Ændringer skal registreres hurtigst muligt

Selskaberne forpligtes med de nye regler til, hurtigst muligt efter at selskabet er blevet bekendt med en ændring i forhold til de registrerede oplysninger om dets reelle ejere, at registrere den pågældende ændring.

Der indføres også en pligt for selskabers direkte og indirekte ejere til, efter selskabets anmodning, at give de nødvendige oplysninger om ejerforhold til selskabet, mens selskaber, efter anmodning, skal give oplysninger om ejerforhold til personer og virksomheder, der udfører kundekendskabsprocedurer i medfør af hvidvaskloven.

Udvidet risiko for tvangsopløsning

Muligheden for at sanktionere med tvangsopløsning af selskaber udvides med lovændringen til ikke blot at omfatte manglende registrering af reelle ejere, men tillige mangelfuld registreringen af de reelle ejere samt manglende overholdelse af opbevaringspligten.

De nye regler træder, med visse undtagelser, i kraft den 10. januar 2020.

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at dine registreringer af reelle ejere opfylder betingelserne. Ring 72 30 12 05 og hør om dine muligheder.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross