Skal man betale skat af erstatning?

7. september 2022
2 minutters læsetid
Er din erstatning skattefri?

Afhængig af, hvordan din skade er sket, kan du være berettiget til én eller flere af nedenstående erstatnings/godtgørelsesposter.

Men er beløbet der udbetales skattefrit eller skattepligtigt?

Behandlingsudgifter

Du kan være berettiget til at få refunderet udgiften til behandling, som er nødvendig for at sikre bedst mulig helbredelse. Hvilke udgifter der kan dækkes afhænger desuden af, hvilken lovgivning din sag er underlag. Da der er tale om en refusion af en afholdt udgift, skal der ikke betales skat af beløbet.

Godtgørelse for varigt mén

Hvis du har fået varige mén efter en ulykke/skade, kan du være berettiget til godtgørelse for varigt mén. Beløbet er skattefrit uanset om det udbetales fra en ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller fra Patienterstatningen eller Erstatningsnævnet.

Godtgørelse for svie og smerte

I de tilfælde, hvor du har været sygemeldt og underlagt behandling, kan du være berettiget til godtgørelse for svie og smerte. Godtgørelse for svie og smerte udbetales som en fast takst pr. dag, du er sygemeldt. Du er kun berettiget til godtgørelse for svie og smerte, hvis du har været udsat for en skade, som er dækket af erstatningsansvarsloven, hvis der er tale om en patientskade eller en voldssag. Godtgørelse for svie og smerte er skattefri.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan du også være berettiget til, hvis din skade er dækket af erstatningsansvarsloven, hvis der er tale om en patientskade eller en voldssag. Beløbet udgør forskellen mellem din løn før skaden og din aktuelle indtægt, eksempelvis sygedagpenge. Beløbet er skattepligtigt, da det træder i stedet for løn.

Erstatning for tab af erhvervsevne

En erstatning for tab af erhvervsevne er skattefri med mindre den udbetales som et månedligt beløb, som det er tilfældet i nogle arbejdsskadesager. Du er kun berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne i sager, som er dækket af erstatningsansvarsloven, hvis der er tale om en patientskade, arbejdsskade eller en voldssag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross