Har du mistet en nærtstående? Vær opmærksom på reglerne om forsørgertabserstatning

5. september 2022
2 minutters læsetid

Vi taler ofte med klienter, der står i en situation, hvor en af deres nærmeste er gået bort, og hvor de ikke kender reglerne omkring forsørgertabserstatning og derfor heller ikke har fået søgt om erstatning for tab af forsørger.

Hvad er forsørgertabserstatning?

Hvis du mister en pårørende ved en ulykke, som en anden er ansvarlig for, kan du være berettiget til en udbetaling i form af erstatning for tab af forsørger. Det er en kompensation for de udgifter, der er forbundet med dødsfaldet og den afdødes indtægtstab.

Hvornår kan man søge forsørgertabserstatning?

Der gælder en række betingelser for, hvornår du som pårørende kan få udbetalt erstatning for tab af forsørger. For det første skal der være en ansvarlig skadevolder. Det kan eksempelvis være, at dødsfaldet er sket i forbindelse med et overfald, men det kan for eksempel også være i forbindelse med en trafikulykke, hvor der har været involveret en modpart, hvor motorkøretøjets ansvarsforsikring bærer ansvaret på objektivt grundlag.

Hvis du er ægtefælle eller en efterlevende samlever til den afdøde, har du som udgangspunkt automatisk ret til forsørgertabserstatning. For samlevere gælder dog, at man har levet i et ægteskabslignende forhold.

Det er ikke afgørende, om den afdøde rent faktisk havde den højeste indtægt eller om afdøde har forsørget den længstlevende.

Børn kan også være berettiget til erstatning for tab af forsørger, hvis en forælder død, mens barnet stadig er under 18 år.

Der kan derudover efter en konkret vurdering i ganske særlige situationer være ret til erstatning for tab af forsørger for andre personer end børn, ægtefæller og samlevere. I de situationer vil det dog typisk kræve, at man både har en fælles bolig og husholdning med den afdøde, således at der også er krav om en form for et økonomisk fællesskab med den afdøde. Der skal med andre ord have været en forsørgelse, som skal kunne dokumenteres.

Hvis du har mistet en nærtstående ved en ulykke, som en anden kan holdes ansvarlig for, anbefaler vi derfor, at du er opmærksom på ovenstående mulighed for at søge erstatning for tab af forsørger. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne, eller i tvivl om, hvordan du enten søger eller beregner erstatningen, anbefaler vi, at du tager kontakt til en advokat med speciale inden for personskadesager.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross