Méngrad forhøjet fra 5% til 15%

26. oktober 2023
2 minutters læsetid
Méngrad forhøjet fra 5% til 15%

Vi har siden 2020 hjulpet en af vores klienter i en sag mod hendes ulykkesforsikring vedrørende et voldeligt overfald, hun var udsat for tilbage i 2015.

Efter overfaldet har vores klient udviklet PTSD.

Da overfaldet skete i arbejdstiden blev skaden anerkendt som arbejdsskade, hvilket medførte udbetaling af erstatning fra arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring.

Vores klient havde også en heltidsulykkesforsikring, der skulle dække skaden. Forsikringsselskabet vurderede i 2019 vores klients méngrad til 5 procent for den PTSD-lidelse, hun udviklede efter overfaldet.

Imidlertid var méngraden vurderet væsentligt højere af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i arbejdsskadesagen. Vi påtog os derfor sagen og udarbejdede en klage til ulykkesforsikringen.

Godtgørelse for varigt mén

Selvom godtgørelse for varigt mén fastsættes efter forskellige regler i arbejdsskadesager og sager vedrørende ulykkesforsikringer, var vores klare vurdering, at vores klient var berettiget til yderligere udbetaling fra sin ulykkesforsikring, udover de 5 procent, selskabet allerede havde udbetalt.

Vores klage i sagen bevirkede, at forsikringsselskabet oversendte sagen til vurdering af méngraden i privatsagsafdelingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Forsikringsselskabet accepterede at betale gebyret herfor, selvom dette sædvanligvis skal betales af skadelidte.

Efter flere års ventetid og flere skriftlige indlæg med bemærkninger til sagen, herunder vedrørende en ny speciallægeerklæring, der blev indhentet til sagen, udtalte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at vores klients méngrad for de psykiske gener efter overfaldet rettelig udgjorde 15 procent.

Får yderligere 100.000

Forsikringsselskabet har rettet sig efter udtalelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket betyder, at vores klient nu mere end 8 år efter overfaldet får udbetalt yderligere mere end 100.000 kr. fra sin ulykkesforsikring.

Herudover har forsikringsselskabet, efter anmodning fra os, indvilliget i at betale en del af vores klients advokatsalær henset til den forkerte vurdering af méngraden, forsikringsselskabet foretog indledningsvist samt den lange sagsbehandlingstid.

Vores klient kan derfor nu endelig lægge erstatningssagen bag sig.

”Tusind tak for jeres store arbejde. Jeg har været rigtig godt tilfreds med det, I har fået igennem”, siger hun.

Modelfoto genereret med AI

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross