PTSD og erstatning

Sygdommen PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) kan være en arbejdsskade og kan dermed udløse en arbejdsskadeerstatning.

Det særlige ved PTSD-diagnosen er, at der både stilles krav om, hvilke symptomer du har på sygdommen og til karakteren af de hændelser eller episoder, du har været udsat for. Nogle af de typiske symptomer på PTSD er flashbacks til hændelsen eller hændelserne, undvigelsesadfærd, søvnproblemer og hukommelses- og koncentrationsbesvær.

 

Erstatning for PTSD – ulykke eller erhvervssygdom

PTSD kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis du som følge af dit arbejde har været udsat for traumatiske begivenheder eller episoder af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig karakter.

Ud over krav til selve den arbejdsmæssige udsættelse stilles også krav om, at sygdommen skal opstå inden for seks måneder efter den arbejdsmæssige udsættelse.

I visse tilfælde kan der også ske anerkendelse af PTSD, hvis symptomerne er opstået inden for seks måneder, og hvis sygdommen først er fuldt ud manifesteret inden for få år.

Hvis du har pådraget dig PTSD som veteran, er der også mulighed for at få anerkendt sygdommen, selvom du ikke har haft symptomer på sygdommen inden for seks måneder. Det kalder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for forsinket PTSD.

Ligesom andre psykiske skader kan PTSD både opstå som følge af en arbejdsulykke og som følge af en langvarig arbejdsmæssig påvirkning – en såkaldt erhvervssygdom.

Læs mere om forskellene på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom

PTSD er ofte opstået som følge af vold eller trusler om vold på arbejdspladsen

Anmeldelse af arbejdsskade om PTSD til Erstatningsnævnet

I de tilfælde, hvor du har pådraget dig PTSD som en arbejdsskade efter vold eller trusler, som er omfattet af straffeloven, da kan du også i visse tilfælde være berettiget til erstatning via Erstatningsnævnet.

Erstatningsbeløb for PTSD

Som med alle typer af arbejdsskader, kan der udbetales erstatningsbeløb i form af méngodtgørelse, erstatning for tab af erhvervsevne, dækning af behandlingsudgifter og forsørgertabserstatning.

Læs om de forskellige erstatningsposter.

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross