Erstatning når børn kommer til skade

11. maj 2021
3 minutters læsetid
børn kommer til skade

Det sker, at børn kommer til skade. Ofte kommer de sig heldigvis og skaden efterlader ingen varige mén. I de tilfælde, hvor skaden efterlader varige mén hos barnet, kan der være mulighed for at søge erstatning og/eller godtgørelse herfor.

Hvis barnet er kommet til skade, er det vigtigt at anmelde skaden til ulykkesforsikringen. Din ulykkesforsikring dækker i et vist omfang nogle behandlingsudgifter, så dit barn kan få de påkrævede behandlinger og dermed mindske risikoen for varige mén. Ulykkesforsikringen vil også udbetale en godtgørelse for varigt mén hos dit barn, hvis skaden medfører varige mén.

Er der en erstatningsansvarlig?

Når børn kommer til skade, er det vigtigt at undersøge, om der er en person, som har handlet ansvarspådragende i forbindelse med opsynet. Denne vurdering foretager man for at undersøge om der kan pålægges et erstatningsansvar for de skader barnet har pådraget sig.

Et barn kan eksempelvis komme til skade mens det opholder sig i dagsinstitution. I disse tilfælde vil man finde årsagen til at barnet er kommet til skade for at vurdere om der har været tale om mangelfuld tilsyn med barnet eller indretningen af institutionen ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Skaden kan også være indtruffet på grund af et andet barns adfærd.

Mangelfuldt tilsyn

I institutionen bliver forældrenes tilsyns- og oplysningspligt overtaget af pædagogen, som skal føre et forsvarligt tilsyn med børnene. Sker der skader på børnene eller børnenes ting, og kan skaden føres tilbage til svigtende tilsyn, er pædagogen ansvarlig for skaden. Og så er det institutionen eller kommunen, der skal betale erstatning for skaden, enten som selvforsikrende eller via en erhvervsansvarsforsikring.

Det er en konkret vurdering i den enkelte sag om der har været tale om mangelfuld tilsyn. Der er flere eksempler i retspraksis, hvor man fastslår et ansvar hos pædagogerne for den skade som barnet har pådraget sig.

Et eksempel

Under leg i en børnehave ramte en femårig dreng en seksårig kammerat i hovedet med en skruetrækker, hvorved kammeraten pådrog sig en alvorlig hjernelæsion. Skaden skete på en byggelegeplads på børnehavens område, mens de ansatte opholdt sig sammen med de øvrige børn et stykke fra de to drenge. Kommunen blev fundet erstatningsansvarlig, da drengene i perioder helt havde været overladt til sig selv. Ligeledes blev den femårige, der forvoldte skaden, dømt erstatningsansvarlig, men erstatningsansvaret bortfaldt i henhold til lempelsesreglen i Lov om erstatningsansvar. Forældrene havde ingen ansvarsforsikring, der kunne dække barnets erstatningsansvar.

Uforsvarlig indretning

Hvis der er forhold ved indretningen i en institution, der kan være farlige for børnene, skal det straks bringes i orden. Hvis et barn kommer til skade på grund af uhensigtsmæssig indretning, er der domspraksis for, at institutionen bliver erstatningsansvarlig.

Et barn som er kommet til skade, og hvor der er en erstatningsansvarlig, kan få følgende erstatning og/eller godtgørelse:

  • Helbredelsesudgifter
  • Svie og smertegodtgørelse pr. dag barnet er syg
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne. For børn under 15 år er det dog vanskeligt at tale om et erhvervsevnetab. Her gælder derfor den helt særlige regel, at en méngrad på min. 5 % medfører, at man pr. automatik får udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne. Ligeledes her bruges en lovbestemt formel.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
shapol n. enggaard
Shapol N. Enggaard
Advokat, Partner
cross