Arbejdsskade, trafikulykke og voldssag på én gang har foreløbigt givet 450.000 i erstatning

3. december 2021
2 minutters læsetid
Arbejdsskade trafikulykke voldssag

En hændelse viste sig at være både en arbejdsskade, en trafikulykke og en voldssag for vores klient.

I foråret 2019 var én af vores klienter impliceret i en trafikulykke mens han var på arbejde som buschauffør. Episoden udviklede sig desværre voldsomt, hvilket resulterede i, at vores klient blev udsat for et voldeligt overfald i umiddelbar forlængelse af trafikulykken.

Han pådrog sig omfattende skader ved hændelsen, hvilket resulterede i en sygemelding på mere end halvandet år. I dag er vores klient heldigvis tilbage på arbejde i fuldt omfang, men han lever fortsat med de fysiske og psykiske mén, ulykken har forårsaget.

Mange erstatningssager som følge af én skade

Selvom vores klient pådrog sig sine skader i løbet af ganske få minutter har det erstatningsmæssige efterspil været langvarigt og har involveret mange forskellige parter.

– Derfor er denne sag et godt eksempel på, at det er vigtigt fra starten at skabe overblik over, hvor en skadesag bør anmeldes for, at man som skadelidt sikrer sig at modtage al den erstatning, man er berettiget til, siger advokatfuldmægtig Andreas Darwin Madsen.

For det første skete ulykken mens vores klient var på arbejde. Derfor blev hændelsen anmeldt som arbejdsskade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte både de fysiske og psykiske skader som arbejdsulykke og tilkendte vores klient godtgørelse for varigt mén, der kom til udbetaling fra arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
Vores klient havde også tegnet en heltidsulykkesforsikring, der også omfatter skader sket i arbejdstiden. Derfor var han tillige berettiget til en udbetaling fra sin privattegnede ulykkesforsikring som følge af de varige mén.

Herudover var der en anden bil involveret i trafikulykken. Derfor skulle skaden anmeldes til ansvarsforsikringen på modpartens bil, der efterfølgende udbetalte godtgørelse for svie og smerte for vores klients sygemeldingsperiode samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det midlertidige løntab, vores klient led, fordi han i sin sygemeldingsperiode ikke modtog fuld løn, men alene sygedagpenge fra kommunen.

Dog ville ansvarsforsikringsselskabet ikke dække det fulde krav på svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste, da selskabet vurderede, at kun en del af disse krav udsprang af trafikulykken, som de skulle dække, mens den resterende del udsprang af den voldsforbrydelse, vores klient også var udsat for i forbindelse med ulykken.

– Sagen er derfor også anmeldt til Erstatningsnævnet, der tager stilling til om voldsofre er berettigede til erstatning fra statskassen. Vi afventer fortsat at Erstatningsnævnet tager endelig stilling i sagen, hvilket forventeligt sker i foråret 2022. Vores klient har derfor udsigt til, at hans erstatningssag kan afsluttes endeligt mere end tre år efter, han kom til skade, lyder det fra Andreas Darwin Madsen

Har foreløbig fået 450.000 i erstatning

På trods af, at sagen fortsat verserer i Erstatningsnævnet har vores klient på nuværende tidspunkt modtaget mere end 450.000 kr. i erstatning fra hhv. arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, egen ulykkesforsikring og ansvarsforsikringen på modpartens bil.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross