Erstatning for svie og smerte

Hvis en anden part er ansvarlig for din skade, har du mulighed for at få godtgørelse for svie og smerte pr. dag, du er sygemeldt og under lægelig behandling. Det er eksempelvis tilfældet ved en trafikulykke, hvor kravet kan rettes mod modpartens ansvarsforsikring.

Svie og smerte er en skattefri godtgørelse, som du kan få pr. dag, hvor du er sygemeldt og underlagt behandling. Beløbet kan kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut. Godtgørelse for svie og smerte vil blive udbetalt løbende, så længe du stadig er sygemeldt. I nogle tilfælde vil du fortsat kunne få godtgørelse for svie og smerte, selvom du er begyndt at arbejde igen.

Svie og smerte er beløbsmæssigt begrænset i erstatningsansvarsloven. Når du har været sygemeldt i ca. et år, er det derfor ikke længere muligt at få godtgørelse for svie og smerte, selvom du stadig er sygemeldt.

Krav om sygemelding og behandling, for at du kan få erstatning for svie og smerte

Udover at der skal være tale om en ansvarlig modpart, gælder der to betingelser for, at du kan få godtgørelse for svie og smerte.

 • Først og fremmest skal du være sygemeldt – helt eller delvist. Dette kan eksempelvis dokumenteres via fraværsstatiker fra din arbejdsgiver.
 • Hvis du ikke er på arbejdsmarkedet, kan du i nogle tilfælde stadig have ret til godtgørelsen. Det kræver dog, at det kan dokumenteres, at du ville have været sygemeldt, hvis du var på arbejdsmarkedet. Det er eksempelvis tilfældet, hvis du har været indlagt i en længere periode.
 • Ud over kravet om sygemelding skal du også modtage behandling, for at kunne få godtgørelse for svie og smerte. Det kan eksempelvis være ved egen læge, fysioterapeut, kiropraktor eller lignende.

Opgørelse af kravet for svie og smerte-erstatning

Godtgørelse for svie og smerte er en fast takst pr. dag, hvor du er sygemeldt og under behandling. Taksten er reguleret i erstatningsansvarsloven, hvor det også er bestemt, hvad der maksimalt kan udbetales. 

Den maksimale udbetaling svarer til, at du er sygemeldt i lidt over et år. Hvis du stadig er sygemeldt herefter, er det derfor ikke muligt at få yderligere godtgørelse for svie og smerte.

Taksterne i erstatningsansvarsloven reguleres én gang årligt, og godtgørelsen er skattefri.

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross