Erstatning for svie og smerte

Krav om sygemelding og behandling, for at du kan få erstatning for svie og smerte

Udover at der skal være tale om en ansvarlig modpart, gælder der to betingelser for, at du kan få godtgørelse for svie og smerte.

Først og fremmest skal du være sygemeldt – helt eller delvist. Dette kan eksempelvis dokumenteres via fraværsstatiker fra din arbejdsgiver.

Hvis du ikke er på arbejdsmarkedet, kan du i nogle tilfælde stadig have ret til godtgørelsen. Det kræver dog, at det kan dokumenteres, at du ville have været sygemeldt, hvis du var på arbejdsmarkedet. Det er eksempelvis tilfældet, hvis du har været indlagt i en længere periode.

Ud over kravet om sygemelding skal du også modtage behandling, for at kunne få godtgørelse for svie og smerte. Det kan eksempelvis være ved egen læge, fysioterapeut, kiropraktor eller lignende.

Opgørelse af kravet for svie og smerte-erstatning

Godtgørelse for svie og smerte er en fast takst pr. dag, hvor du er sygemeldt og under behandling. Taksten er reguleret i erstatningsansvarsloven, hvor det også er bestemt, hvad der maksimalt kan udbetales. 

Den maksimale udbetaling svarer til, at du er sygemeldt i lidt over et år. Hvis du stadig er sygemeldt herefter, er det derfor ikke muligt at få yderligere godtgørelse for svie og smerte.

Taksterne i erstatningsansvarsloven reguleres én gang årligt, og godtgørelsen er skattefri.

Kan man få erstatning for svie og smerte fra en arbejdsskade?

Hvis din skade alene er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, er du ikke berettiget til godtgørelse for svie og smerte.

Før du kan være berettiget til godtgørelse for svie og smerte efter en arbejdsskade kræver det, at din sag også er omfattet af en anden lovgivning. Det kan være tilfældet, hvis arbejdsskaden består i et voldeligt overfald og at sagen dermed også skal behandles i Erstatningsnævnet, eller hvis din arbejdsskade består i et trafikuheld.

Der er også mulighed for at modtage godtgørelse for svie og smerte, hvis du efter din arbejdsskade har været udsat for en patientskade. I de tilfælde kan du søge godtgørelse for svie og smerte ved Patienterstatningen.

Godtgørelse for svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte er en godtgørelse for ikke-økonomisk skade i en midlertidig sygeperiode. Udbetaling af godtgørelsen kræver, at du er sygemeldt helt eller delvist samt at du er underlagt behandling

Godtgørelsen udbetales som en fast takst pr. dag, du opfylder betingelserne. Godtgørelsen kan maksimalt udbetales indtil der fastsættes et varigt mén eller maksimalt ca. 1 år.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross