Erhvervsevnetab: Fik hjælp og 2,2 millioner i erstatning

27. marts 2020
2 minutters læsetid
erhvervsevnetab arbejdsmarkedets erhvervssikring

Størrelsen på erhvervsevnetabet har stor økonomisk betydning for mange af vores klienter. Det er derfor vigtigt at få professionelle øjne på afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I efteråret 2018 henvendte en af vores klienter sig, da han havde udviklet Parkinsons som følge af hans arbejde som landbrugsmedarbejder.

Sygdommen var opstået på grund af årelangt arbejde med pesticider, hvor der ikke var blevet stillet beskyttelseshandsker- og masker mv. til rådighed af arbejdsgiveren.

Han ville gerne have hjælp med sagen, da han ikke selv kendte reglerne på området, og var i tvivl om, om sygdommen kunne anerkendes.

Skulle kun betale, hvis han fik erstatning

– Jeg tog kontakt til STORM Advokatfirma, fordi de reklamerede med ”no cure – no pay” på deres hjemmeside. Når man er havnet i en situation som mig, har man ikke mange penge til at betale en advokat. Det gav mig en stor tryghed at vide, at jeg kun skulle betale, hvis jeg fik erstatning, siger klienten.

Vi tog kontakt til arbejdsskademyndighederne og sørgede for, at de relevante oplysninger blev fremsendt. Det var især vigtigt, at få fremlagt forskning, der viste at Parkinsons kunne opstå efter langvarig udsættelse for pesticider.

Derudover blev skaden anmeldt til arbejdsgiverens ansvarsforsikring.

Sygdom opstået på grund af manglende hjælpemidler

I det konkrete tilfælde var der tale om en sygdom, som efter vores opfattelse var opstået fordi klientens arbejdsgiver ikke havde stillet de rette hjælpemidler, i form af beskyttelsesudstyr, til rådighed. Det kan arbejdsgiver gøres ansvarlig for efter de almindelige erstatningsretlige regler.

I foråret 2019 meddelte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at sygdommen kunne anerkendes som en arbejdsskade, og at klienten var berettiget til 15 % i varigt mén.

Allerede i november 2019 blev der truffet afgørelse om erhvervsevnetabet, som blev vurderet til 90 %. Det blev besluttet, at bede om kapitalisering af ydelsen.

1,8 millioner i erstatning

Kort før jul fik klienten således udbetalt omkring 1,8 millioner kroner i erstatning for tab af erhvervsevne. Han er dog fortsat berettiget til en månedlig ydelse på ca. 10.500 kroner.

Dele af sagen er allerede afsluttet med et positivt resultat. Vi kæmper dog fortsat for, at klienten får den resterende del af erstatningen fra hans tidligere arbejdsgiver, som han er berettiget til.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross