En skade på hjemmearbejdspladsen kan være en arbejdsskade

3. december 2020
1 minuts læsetid
skade på hjemmearbejdsplads

Du skal selv bevise at en skade på hjemmearbejdspladsen er sket i forbindelse med dit arbejde. Husk også at opsøge læge snarest muligt efter skaden er sket.

I forbindelse med COVID-19 arbejder mange danskere fra hjemmekontoret.

Hvis du kommer til skade mens du arbejder hjemmefra, skal du være opmærksom på, at skaden stadig bør anmeldes til arbejdsgivers forsikringsselskab som en arbejdsskade.

Arbejdsskadeforsikringen dækker som udgangspunkt skader, der skyldes dit arbejde. Det gælder også, hvis du arbejder fra din private bolig.

Du skal selv bevise det

Dog er det dig selv som tilskadekommen, der skal bevise, at skaden er sket i forbindelse med dit arbejde. Denne bevisbyrde kan være sværere at løfte, når skaden er sket i hjemmet. Det er derfor vigtigt at sikre sig det fornødne bevis for skaden og de omstændigheder, skaden er sket under.

Hvis uheldet er ude og du kommer til skade, mens du arbejder hjemmefra, er det derfor vigtigt, at du opsøger læge og kontakter din arbejdsgiver med information om skaden, så arbejdsgiveren kan foretage anmeldelse til arbejdsskadeforsikringen.

Endelig bør du også undersøge om din egen ulykkesforsikring dækker skader, der er sket i arbejdstiden, og ligeledes anmelde skaden her.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross