Til skade på arbejde: Fra 0 til 47 tusind kroner i erstatning

17. september 2021
2 minutters læsetid
til skade på arbejde

I september 2019 kom en af vores klienter til skade på arbejde. Han var i gang med at beskære nogle træer med en motorsav. Pludselig smuttede saven, og han skar sig herefter i tommelfingeren.

Skæret var så alvorligt, at han skar en sene over.

Da skaden var sket på arbejdet, blev den hurtigt anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf afgørelse i sagen i oktober 2020. De vurderede, at skaden på tommelfingeren var en arbejdsskade, men mente ikke, at generne var alvorlige nok til, at der kunne ske udbetaling for varigt mén.

Klage og nyt resultat

Vores klient var ikke enig i afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og han klagede derfor over denne.

Klienten kontaktede herefter STORM Advokatfirma, fordi han ikke vidste, hvordan han skulle gribe klagesagen an og derfor gerne ville have hjælp hertil.

Kort efter at vi havde fået sagen ind, sendte jeg et brev til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med bemærkninger til den klage, som min klient selv havde indgivet. Jeg synes, ligesom min klient, at det var for dårligt, at arbejdsskademyndighederne ikke mente, at min klient havde fået et varigt mén.

Speciallægeerklæring

På baggrund af klagen besluttede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at der skulle indhentes en speciallægeerklæring.

Vi synes det var en god idé med en speciallægeerklæring, fordi arbejdsskademyndighederne ikke tidligere havde belyst min klients gener tilstrækkeligt.

Da erklæringen var kommet, synes vi stadig, at der var baggrund for at tilkende ham et varigt mén. Vi fremsendte derfor yderligere bemærkninger herom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I foråret 2021 traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikring herefter en ny afgørelse i sagen. De vurderede nu, at klienten var berettiget til 5 procent i varigt mén.

Nogle uger efter modtog han således 46.975,- kroner i erstatning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross