Erstatning for senfølger efter COVID

26. januar 2021
3 minutters læsetid
senfølger covid-19

De fleste, som har været smittet med COVID-19, bliver raske og kan vende tilbage til en normal hverdag efter noget tid. Heldigvis. Nogle oplever dog langvarige senfølger efter at have været smittet med COVID-19, og senfølgerne kan give både helbredsmæssige udfordringer og problemer med at vende tilbage til arbejdet.

Senfølgerne efter et sygeforløb med smitte med COVID-19 ses både hos personer, som har haft et relativt mildt sygeforløb, og hos personer, som har haft et alvorligt sygeforløb. Senfølgerne kan tilsvarende komme i alle aldersgrupper. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om man oplever helbredsmæssige langvarige gener efter smitte, da du i disse tilfælde muligvis kan være berettiget til godtgørelse eller erstatning.

Hvad er senfølger efter smitte med COVID-19?

Sundhedsstyrelsen har lavet en liste over de forskellige typer af senfølger, som foreløbigt er registreret som gener opstået efter sygdomsforløb med COVID-19.

Her er det blandt andet udtalt træthed, åndenød, muskelsmerter, tab af smags- og lugtesans, hovedpine samt koncentrations- og hukommelsesproblemer, som er registreret ved mange senfølgepatienter. Generne kan være langvarige, og foreløbigt vides det ikke, om nogle gener kan ende med at blive kroniske.

Afhængigt af hvilket job man har, kan generne ikke alene give helbredsmæssige problemer, men derimod også arbejdsrelaterede problemer.

Kan jeg søge erstatning på grund af senfølger?

Om du kan være berettiget til godtgørelse og erstatning som følge af senfølger efter smitte med COVID-19 afhænger af flere forhold.
Muligheden for at søge erstatning afhænger for det første af, hvordan du er blevet smittet.

Hvis smitten er sket som følge af dit arbejde, kan du være berettiget til godtgørelse og/eller erstatning, hvis skaden bliver anerkendt som en arbejdsskade og du samtidig oplever vedvarende senfølger. Det er i disse tilfælde derfor vigtigt at få anmeldt sagen som en arbejdsskade.

Hvis smitten er sket i forbindelse med behandling, pleje eller undersøgelse i sundhedsvæsenet, og du ikke havde COVID-19 i forvejen, er der mulighed for at anmelde skade i form af senfølger til Patienterstatningen. Denne mulighed har du også, hvis du har pådraget dig skade i form af senfølger på grund af forsinket eller manglende behandling.

Muligheden for at opnå godtgørelse og erstatning afhænger dernæst af, om senfølgerne må vurderes at være varige og dermed betragtes som en skade. Dette gælder både for så vidt angår anmeldelser til Patienterstatningen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det vil sige, at den helbredsmæssige situation skal være stationær, hvilket typisk vil være cirka 1 år efter, at man blev smittet. For så vidt angår sager meldt til Patienterstatningen er det dog vigtigt at være opmærksom på, at et forlænget sygeforløb på grund af behandling, udskudte undersøgelser mv. også i visse tilfælde i sig selv godt kan betragtes som en skade, som berettiger til erstatning og godtgørelse.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror, at jeg har senfølger efter smitte med COVID-19?

Hvis du oplever symptomer, som kan give mistanke om at være senfølger efter smitte med COVID- 19, kan du som det første tage kontakt til din egen læge for at få en vurdering til at starte med. Lægen kan herefter iværksætte behandling eller henvise dig til yderligere udredning på sygehuset.

Vi anbefaler dog, at du alligevel kontakter en advokat med speciale inden for personskader for at få en vurdering af, om du kan være berettiget til erstatning eller godtgørelse.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross