Tidligere advokat gav op: Nu har klient fået 1 million i erstatning

16. februar 2021
2 minutters læsetid
advokat erstatningssag erstatning

Et par friske advokat-øjne på en erstatningssag, kan være en god idé, viser denne historie, hvor vores klient nu har fået 1 million i erstatning efter tidligere advokat havde givet op.

I efteråret 2016 var en af vores klienter ude for en trafikulykke. Hun var passager i en personbil, som blev påkørt fra siden. Hun fik efterfølgende smerter i nakken med ledsagende hovedpine og kognitive gener samt smerter i lænden.

Ansvarsforsikringsselskabet på den bil, som havde påkørt hende, ville ikke betale erstatning for varigt mén, fordi hun i 1999 havde været involveret i en anden trafikulykke, hvor hun havde fået piskesmæld. Derudover havde hun også tidligere haft smerter i lænden.

Sagen afsluttet

Forsikringsselskabet havde derfor meddelt, at de anså sagen for afsluttet, og klientens daværende advokat havde rådet hende til ikke at gøre yderligere.

Da hun kontaktede os, havde hun kun fået erstatning for nogle af sine behandlings- og medicinudgifter samt svie og smerte for en kortere periode efter ulykken. Dette selvom hun havde måttet opgive sin uddannelse og var påvirket af store smerter i det daglige.

Efter en vurdering af sagen blev det aftalt at vi skulle hjælpe klienten med at klage over afgørelsen fra forsikringsselskabet.

Vi synes det var alt for let for forsikringsselskabet at slippe for at betale yderligere erstatning. Selvom vores klient havde været involveret i en ulykke i 1999, så havde hun ikke efterfølgende haft smerter i nakken af betydning. Derudover havde hun passet sit arbejde og uddannelse i adskillelige år på trods af lændesmerterne, og det var først efter ulykken i 2016, at hun ikke længere kunne arbejde.

Vurdering og revurdering betød 900.000 kr.

Efter nogle måneder lykkedes det at få forsikringsselskabet til at sende sagen til vurdering ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I oktober 2019 udtalte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at klientens varige mén efter ulykken var 15 procent. Forsikringsselskabet blev herefter bedt om at revurdere sagen både i forhold til det varige mén og erhvervsevnetabet.

Forsikringsselskabet lod vente på sig, og først efter et års yderligere forhandlinger lykkedes det at blive enig om betaling af erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab på næsten 900.000 kroner

Forsikringsselskabet ville stadig ikke betale den fulde erstatning, som vi mente, at vores klient havde krav på. I samråd med klienten besluttede vi dog at indgå et forlig, da der også ville være en stor risiko forbundet med en retssag.

Det lykkedes derudover at få klientens ulykkesforsikringsselskab til at betale en yderligere erstatning for varigt mén på cirka 120.000 kroner

Selvom vores klient potentielt kunne have fået langt mere i erstatning, hvis sagen var endt i retten, så var hun glad for, at sagen endelig kunne afsluttes.

Vores klient var rigtig glad for at stå med 1 million kroner mere i erstatning, end da hun henvendte sig til os første gang. Særligt fordi forsikringsselskabet på det tidspunkt havde afsluttet sagen, og hendes tidligere advokat havde anbefalet hende ikke at gøre yderligere.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross