Piskesmæld-erstatning

For at få erstatning for piskesmæld er det meget vigtigt, at du kontakter din læge straks efter ulykken og fortæller om dine smerter og gener, så de kan blive ført i din lægejournal. Netop denne del vil ofte have afgørende betydning for, om du efterfølgende kan få erstatning for piskesmældet.

Det er i den forbindelse særlig vigtigt, at du får beskrevet, hvordan du fik piskesmældet, og hvilke gener du har på grund af dette, så der kan udregnes en méngrad. Piskesmæld (whiplash) bliver kaldt for den usynlige lidelse, da piskesmæld ikke kan påvises ved hjælp af scanninger, røntgenundersøgelser eller andet.

Piskesmæld er en af de skader, som oftest giver problemer i forsikringssager vedrørende trafikulykker, da piskesmæld kan være svært at bevise.

 

Piskesmæld og erstatning

Har du pådraget dig et piskesmæld, kan du være berettiget til godtgørelse og/eller erstatning. De erstatningsposter, som du kan gøre krav på, afhænger af, om du har fået piskesmældet i en trafikulykke, i en fritidsulykke og/eller som en arbejdsskade. Det kan derfor variere meget, hvilket beløb du kan få i erstatning efter piskesmæld.

Uanset hvilken type skade, der er tale om, kan du være berettiget til godtgørelse for varigt mén, som er en godtgørelse for de varige helbredsmæssige gener, som piskesmældet har medført. Om du kan gøre krav på yderligere erstatningsposter afhænger af, om der er tale om en fritidsulykke, trafikulykke og/eller arbejdsskade.

Erstatning for piskesmæld efter trafikulykke

Er du blevet påført skade ved piskesmæld i forbindelse med en trafikulykke, kan du få erstatning for helbredelsesudgifter og andet tab, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, tab af erhvervsevne og advokatbistand. Læs mere om de forskellige erstatningsposter.

Erstatning for piskesmæld efter arbejdsulykke

Er skaden sket i forbindelse med en arbejdsulykke, kan du være berettiget til erstatning for udgifter til behandling, godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab af erhvervsevne. Méngraden og erhvervsevnetabet vil i så fald blive udmålt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at skaden skal anmeldes som en arbejdsskade. Hvis der derudover samtidig er tale om en trafikulykke, skal skaden både anmeldes til modpartens ansvarsforsikringsselskab og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Piskesmæld og ulykkesforsikring

Uanset om der er tale om en fritidsulykke, en trafikulykke eller en arbejdsulykke, bør du altid anmelde en skade i form af piskesmæld til din ulykkesforsikring. Du kan via din ulykkesforsikring være berettiget til yderligere godtgørelse for varigt mén og behandlingsudgifter.

Symptomer ved piskesmæld

De typiske symptomer på piskesmældsskader er:

 • Smerte, ømhed og spænding i muskler; særligt omkring nakke og skuldre
 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær/hukommelsesproblemer
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Humørsvingninger/irritabilitet
 • Lys- og lydpåvirkning
 • Depressive tilstande
 • Trafikangst og andre angstfobier

Hvad er piskesmæld?

Piskesmæld beskrives ofte som en forvridning af halshvirvelsøjlen og skyldes en pludselig kraftpåvirkning af halsens og nakkens bløddele. Derved opstår der et piskesmæld i nakken.

Piskesmæld kan ofte opstå i forbindelse med trafikulykker, hvor der sker en påkørsel bagfra, da halshvirvelsøjlen herved udsættes for et kraftigt ryk. Der kan dog også opstå piskesmældsskader i andre situationer, hvor der sker en sådan påvirkning af halsens og nakkens bløddele. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en faldulykke.

Kundeudtalelse

"Hvis der har været det mindste, som jeg har været i tvivl om, har jeg bare ringet til Charlotte. Budskabet har altid været, at jeg endelig måtte ringe. Her er jeg blevet modtaget af en person, som var klar til at være der for min skyld. Hun forklarede gerne tingene en gang til for at være sikker på, at jeg havde forstået det."

Mona Klemme

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross