Piskesmæld erstatning

Piskesmæld advokat

Har du pådraget dig et piskesmæld, kan du være berettiget til godtgørelse og/eller erstatning. De erstatningsposter, som du kan gøre krav på, afhænger af, om du har fået piskesmældet i en trafikulykke, i en fritidsulykke og/eller som en arbejdsskade. Det kan derfor variere meget, hvilket beløb du kan få i erstatning efter piskesmæld.

Uanset hvilken type skade, der er tale om, kan du være berettiget til godtgørelse for varigt mén, som er en godtgørelse for de varige helbredsmæssige gener, som piskesmældet har medført. Om du kan gøre krav på yderligere erstatningsposter afhænger af, om der er tale om en fritidsulykke, trafikulykke og/eller arbejdsskade.

Hvad er piskesmæld?

Piskesmæld beskrives ofte som en forvridning af halshvirvelsøjlen og skyldes en pludselig kraftpåvirkning af halsens og nakkens bløddele. Derved opstår der et piskesmæld i nakken.

Piskesmæld kan ofte opstå i forbindelse med trafikulykker, hvor der sker en påkørsel bagfra, da halshvirvelsøjlen herved udsættes for et kraftigt ryk. Der kan dog også opstå piskesmældsskader i andre situationer, hvor der sker en sådan påvirkning af halsens og nakkens bløddele. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en faldulykke.

Symptomer ved piskesmæld

De typiske symptomer på piskesmældsskader er:

  • Smerte, ømhed og spænding i muskler; særligt omkring nakke og skuldre
  • Hovedpine
  • Koncentrationsbesvær/hukommelsesproblemer
  • Træthed
  • Svimmelhed
  • Humørsvingninger/irritabilitet
  • Lys- og lydpåvirkning
  • Depressive tilstande
  • Trafikangst og andre angstfobier

Erstatning for piskesmæld efter trafikulykke

Er du blevet påført skade ved piskesmæld i forbindelse med en trafikulykke, kan du få erstatning for helbredelsesudgifter og andet tab, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, tab af erhvervsevne og advokatbistand. Læs mere om de forskellige erstatningsposter.

Erstatning for piskesmæld efter arbejdsulykke

Er skaden sket i forbindelse med en arbejdsulykke, kan du være berettiget til erstatning for udgifter til behandling, godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab af erhvervsevne. Méngraden og erhvervsevnetabet vil i så fald blive udmålt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at skaden skal anmeldes som en arbejdsskade. Hvis der derudover samtidig er tale om en trafikulykke, skal skaden både anmeldes til modpartens ansvarsforsikringsselskab og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Piskesmæld og ulykkesforsikring

Uanset om der er tale om en fritidsulykke, en trafikulykke eller en arbejdsulykke, bør du altid anmelde en skade i form af piskesmæld til din ulykkesforsikring. Du kan via din ulykkesforsikring være berettiget til yderligere godtgørelse for varigt mén og behandlingsudgifter.

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Shapol N. Enggaard
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross