Efter årelang kamp: Fik over 2 millioner i erstatning

23. marts 2021
3 minutters læsetid
erstatningssag retssag forlig

Nogle gange skal en erstatningssag afgøres ved, at der bliver anlagt en retssag. I dette tilfælde betød det, at der blev indgået forlig.

I 2013 var en af vores klienter ude for en trafikulykke på sit arbejde som chauffør, hvor hun blev påkørt af en anden bil. Hun fik herefter smerter i nakken, som bl.a. havde stor påvirkning på hendes søvn og i øvrigt også påvirkende hende kognitivt.

Ansvarsforsikringsselskabet på den bil, som påkørte hende udbetalte i første omgang godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til den 24. juli 2016. Forsikringsselskabet afviste herefter at betale yderligere erstatning i sagen.

Sideløbende behandlede arbejdsskademyndighederne (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) sagen. I maj 2016 anerkendte man skaden som en arbejdsskade og vurderede det varige mén til 10 procent.

Videre til Ankestyrelsen

Arbejdsskadeforsikringsselskabet var ikke enig i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, og klagede derfor over denne. Sagen blev herefter oversendt til Ankestyrelsen.

I maj 2017 meddelte Ankestyrelsen, at man ikke mente, at der var tale om en arbejdsskade, fordi klienten tidligere havde haft smerter i nakken og ikke havde gået vedvarende til lægen med generne efter ulykken. Man fandt derfor ikke, at trafikulykken var årsag til hendes gener.

Vi var bestemt ikke enige med Ankestyrelsen eller forsikringsselskabet i deres vurdering af sagen. I samråd med vores klient besluttede vi derfor at søge om fri proces og efterfølgende at anlægge en retssag mod forsikringsselskabet.

Udtalelse fra Retslægerådet

Under retssagen blev Retslægerådet anmodet om at tage stilling til sagen. Det skete i april 2019.

Retslægerådet udtalte bl.a.:

”Retslægerådet kan konstatere, at sagsøger i tidsmæssig relation til ulykkestilfældet den 19. november 2013 udviklede længerevarende nakkesmerter med udstråling til venstre arm. Det er Retslægerådets vurdering, at disse symptomer skyldes ulykkestilfældet.”

Vi synes at Retslægerådet var ret klar i sin udmelding om, at min klients gener stammede fra ulykken. Derfor indledte vi herefter forligsforhandlinger med forsikringsselskabet og bad Ankestyrelsen om at genoptage arbejdsskadesagen.

Ny afgørelse

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf herefter en ny afgørelse i arbejdsskadesagen. Man anerkendte nu, at klientens nakkesmerter var en arbejdsskade, og at det varige mén udgjorde 10 procent.

Senere på året traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings også afgørelse om erhvervsevnetabet, som blev vurderet til 70 procent, fordi klienten nu havde fået tilkendt førtidspension på grund af nakkesmerterne.

Sideløbende blev der indgået forlig om betaling af yderligere erstatning fra ansvarsforsikringsselskabet i retssagen.

Når der er tale om en trafikulykke i arbejdstiden er det muligt at få erstatning efter flere forskellige regler. Som udgangspunkt skal erstatningen fra arbejdsskademyndighederne dog fradrages erstatningen fra ansvarsforsikringsselskabet. I denne sag betød det, at vores klient endte med et forlig i retssagen på 88.000 kroner, mens hun fik næsten 2 millioner i erstatning i arbejdsskadesagen, og fortsat modtager løbende udbetalinger hver måned.

Selvom retssagen reelt set var anlagt mod ansvarsforsikringsselskabet, så var det dog udtalelsen fra Retslægerådet i retssagen, som gjorde det muligt, at få genoptaget og ændret afgørelsen fra arbejdsskademyndighederne, der ligesom forsikringsselskabet havde afvist skaden inden sagen blev anlagt. Det viser, hvor meget to regelsæt hænger sammen i praksis.

I 2021 er det således endelig lykkedes at få sagen afsluttet med en erstatning på mere end 2 millioner kroner og en fortsat løbende månedlig udbetaling til klienten. Det viser, at det godt kan betale sig at kæmpe for sin ret.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross