mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Patientskade: Lovændring omkring udbetaling

Patientskade: Lovændring omkring udbetaling

En lovændring om patientskadesager er netop trådt i kraft. Den får betydning for praksis omkring udbetaling af erstatning og godtgørelse.

Vi rådgiver dig, hvis du har været udsat for en patientskade og dermed har en verserende patientskadesag i Patienterstatningen.

Har du en verserende sag, skal du være opmærksom på en ny lov, der er trådt i kraft for afgørelser truffet fra den 1. juli 2018.

Lovændringen betyder:

• At reglen om at erstatning/godtgørelse skal overstige 10.000 kr., for de fleste sager, ændres til, at der i erstatningen og/eller godtgørelsen fratrækkes 7.300 kr. (2017-niveau).

• At erstatning og godtgørelse (fortsat) skal udbetales inden 1 måned med mindre den erstat-ningspligtige påklager afgørelsen. Klager har således opsættende virkning.

• At der ikke kan kræves tilbagebetaling af eller modregnes i allerede udbetalte beløb med mindre disse er modtaget i ond tro. Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen træffer afgørelse herom, ligesom i arbejdsskadesager.

• At klagefristen er 1 måned i stedet for 3 måneder.

De nye regler gælder for afgørelser truffet fra 1. juli 2018.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag på telefon 72 30 12 05