De første afgørelser: COVID-19 anerkendt som arbejdsskade

1. juli 2020
1 minuts læsetid
senfølger covid-19

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er nu begyndt at træffe afgørelser i arbejdsskadesagerne om smitte med COVID-19.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har indtil videre modtaget 614 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. Indtil videre er der truffet afgørelse i 30 af sagerne.

I 15 af sagerne er COVID-19 anerkendt som en arbejdsskade.

De anerkendte arbejdsskader

De skader, der er blevet anerkendt, er alle sammen tilfælde, hvor medarbejderen er blevet smittet med COVID-19 efter udsættelse på arbejdet.

De øvrige sager er tilfælde, hvor der er tale om andre sygdomme relateret til pandemien, eksempelvis allergi ved brug af værnemidler, eller sager, hvor den tilskadekomne ikke har svaret på spørgeskemaer med nødvendige oplysninger fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Gode muligheder for anerkendelse

Der er altså gode mulighederne for at få anerkendt COVID-19 som en arbejdsskade, hvis du har været udsat for smitte på dit arbejde. Det kan eksempelvis være, hvis du er ansat på et sygehus og er i daglig kontakt med patienter, som er smittet med COVID-19.

Husk derfor at få anmeldt COVID-19 til arbejdsskademyndighederne, hvis det er opstået på dit arbejde.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross