Sådan skal vold på arbejdspladsen anmeldes

16. december 2020
1 minuts læsetid
vold på arbejdspladsen

Hvis du har været udsat for enten fysisk eller psykisk vold på arbejdspladsen, skal du være opmærksom på flere ting, når du søger erstatning.


Har du været udsat for vold på arbejdspladsen, er det først og fremmest vigtigt, at du får anmeldt overfaldet de rigtige steder. Du har som udgangspunkt ret til erstatning efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven og offererstatningsloven.

Arbejdsskadesikringsloven giver mulighed for at få erstatning for dine udgifter til medicin og behandling, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvis din skade derudover er omfattet af offererstatningsloven, har du også mulighed for at få godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og evt. yderligere erstatning for erhvervsevnetab.

Det er derfor særligt vigtigt, at skaden anmeldes både til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og politiet. Det er oftest anmeldelsen til politiet, der kan give problemer, fordi der gælder strenge frister og krav om anmeldelse.

Det kan du læse meget mere om her

Særlige typer af skader

Der gælder ikke nogen begrænsninger i forhold til, hvilke former for skader, du kan få erstatning for. Det betyder, at du kan få erstatning uanset, om forbrydelsen har medført fysiske eller psykiske skader.

Typisk vil der være tale om ret alvorlige skader, som eksempelvis PTSD. Det er som sagt ikke noget, der udelukker, at du kan få erstatning.

Du kan selvfølgelig også få erstatning fra din ulykkesforsikring, hvis denne også dækker skader i arbejdstiden. Det er derfor vigtigt, at du også undersøger, om du har en relevant dækning her.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
shapol n. enggaard
Shapol N. Enggaard
Advokat, Partner
cross